BIC Plzeň

BIC News

Využijte dotaci na digitální transformaci podniků

Zvažujete pořízení hardwaru nebo softwaru do firmy, a to včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci? Příjem žádostí byl prodloužen do konce října.

9. června byl vyhlášený z Národního plánu obnovy (NPO) program podporující využívání digitálních technologií v českých podnicích. Cílem je zvýšení úrovně automatizace a digitalizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

EDIT: Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje příjem žádostí o podporu do 31. října 2022.

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují jako „počáteční investice“ a tedy související se zásadní změnou výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.

Alokace: 1,5 mld. Kč na I. výzvu
Dotace na jeden projekt: minimálně 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč
Hlavní cílová skupina: podnikatelské subjekty (malé, střední i velké podniky)
Vyhlášení výzvy: 9. června 2022
Příjem žádostí: 16. června – 30. října 2022
Míra podpory: 30–60 %

Podpora digitální transformace podniků v rámci NPO bude zaměřena na tyto oblasti:

  • Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
  • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.
  • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd.
  • Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.
  • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd.
  • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.
  • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Text výzvy ke stažení

Chcete se poradit o možnostech dotací na digitalizaci pro vaše podnikání?

O dalších možnostech, jak financovat digitalizaci v podnicích, se dočtete v článku Dotační podpora digitalizace v podnicích.

Jana Nyergesová

Jana Nyergesová

Plzeňské podnikatelské vouchery
nyergesova@bic.cz
603 554 908
377 205 203

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

6. května byla vyhlášena nová výzva oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem Plzeňské podnikatelské vouchery.

Celý článek

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek