BIC Plzeň

BIC News

Máte zájem zvýšit firemní konkurenceschopnost a s výsledky VaV proniknout do zahraničí?

Využijte program TREND Technologické agentury České republiky. Šestá a sedmá veřejná soutěž byla vyhlášena 27. dubna 2022.

Technologická agentura ČR (TAČR) vyhlásila 6. a 7. veřejnou soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Tento program Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Šestá veřejná soutěž Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

umožňuje získat dotaci na provozní náklady víceletých projektů výzkumu a vývoje, jejichž výsledkem má být například prototyp nového výrobku nebo poloprovoz nové technologie, ale také software (ne však SW vytvořený pouze pro vlastní potřebu).

Předpokládaná alokace: 2 mld. Kč
Hlavní cílová skupina: podnikatelské subjekty (malé a střední podniky i velké podniky) samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (VŠ)
Cílové území: území České republiky, včetně území hl. m. Prahy
Míra a výše podpory: max. 70 % uznaných nákladů, max. 25 mil. Kč na 1 projekt

Příjem přihlášek do soutěže: 28. dubna – 16. června 2022

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniku. Podporovány budou projekty předpokládající zavedení výsledků výzkumu a vývoje do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Podpora je poskytována zejména na provozní náklady projektu:

  • osobní náklady na pracovníky výzkumu a vývoje
  • náklady na subdodávky (služby výzkumné povahy)
  • ostatní přímé náklady (materiál, služby, drobný majetek, odpisy, opravy, cestovné…)
  • nepřímé náklady (režie)

V roce 2021 jsme pomohli společnosti ATMOS Chrást úspěšně požádat o dotaci na projekt s rozpočtem více než 12,5 mil. Kč.

Sedmá veřejná soutěž Podprogram 1

je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Předpokládaná alokace: 300 mil. Kč
Hlavní cílová skupina: podnikatelské subjekty (malé a střední podniky i velké podniky) samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (VŠ)
Cílové území: území České republiky, včetně území hl. m. Prahy
Míra a výše podpory: max. 70 % uznaných nákladů, max. 15 mil. Kč na 1 projekt
Nesmí se podat stejný návrh projektu do 6. veřejné soutěže!

Příjem přihlášek do soutěže: 28. dubna – 13. června 2022

Zadávací dokumentace

Technologická agentura ČR

K veřejným soutěžím pořádá TA ČR ve spolupráci s MPO informační webinář.

KDY: úterý 10. května 2022 10:00 – 12:00 hod.
KDE: online
Registrovat se můžete do pondělí 9. května do 12 hod.

Chcete se poradit o možnostech dotací na digitalizaci pro vaše podnikání?

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

6. května byla vyhlášena nová výzva oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem Plzeňské podnikatelské vouchery.

Celý článek

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek