BIC Plzeň

BIC News

Máte zájem zvýšit firemní konkurenceschopnost a s výsledky VaV proniknout do zahraničí?

Využijte program TREND Technologické agentury České republiky. Šestá a sedmá veřejná soutěž byla vyhlášena 27. dubna 2022.

Technologická agentura ČR (TAČR) vyhlásila 6. a 7. veřejnou soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Tento program Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Šestá veřejná soutěž Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

umožňuje získat dotaci na provozní náklady víceletých projektů výzkumu a vývoje, jejichž výsledkem má být například prototyp nového výrobku nebo poloprovoz nové technologie, ale také software (ne však SW vytvořený pouze pro vlastní potřebu).

Předpokládaná alokace: 2 mld. Kč
Hlavní cílová skupina: podnikatelské subjekty (malé a střední podniky i velké podniky) samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (VŠ)
Cílové území: území České republiky, včetně území hl. m. Prahy
Míra a výše podpory: max. 70 % uznaných nákladů, max. 25 mil. Kč na 1 projekt

Příjem přihlášek do soutěže: 28. dubna – 16. června 2022

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniku. Podporovány budou projekty předpokládající zavedení výsledků výzkumu a vývoje do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Podpora je poskytována zejména na provozní náklady projektu:

  • osobní náklady na pracovníky výzkumu a vývoje
  • náklady na subdodávky (služby výzkumné povahy)
  • ostatní přímé náklady (materiál, služby, drobný majetek, odpisy, opravy, cestovné…)
  • nepřímé náklady (režie)

V roce 2021 jsme pomohli společnosti ATMOS Chrást úspěšně požádat o dotaci na projekt s rozpočtem více než 12,5 mil. Kč.

Sedmá veřejná soutěž Podprogram 1

je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Předpokládaná alokace: 300 mil. Kč
Hlavní cílová skupina: podnikatelské subjekty (malé a střední podniky i velké podniky) samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (VŠ)
Cílové území: území České republiky, včetně území hl. m. Prahy
Míra a výše podpory: max. 70 % uznaných nákladů, max. 15 mil. Kč na 1 projekt
Nesmí se podat stejný návrh projektu do 6. veřejné soutěže!

Příjem přihlášek do soutěže: 28. dubna – 13. června 2022

Zadávací dokumentace

Technologická agentura ČR

K veřejným soutěžím pořádá TA ČR ve spolupráci s MPO informační webinář.

KDY: úterý 10. května 2022 10:00 – 12:00 hod.
KDE: online
Registrovat se můžete do pondělí 9. května do 12 hod.

Chcete se poradit o možnostech dotací na digitalizaci pro vaše podnikání?

Startup World Cup & Summit se mění na Disraptors

A současně přichází European Champions League, bitva o evropský titul Startup Champion. Kromě regionálních šampionů bude summit místem, kde může potkat titány podnikatelského světa.

Celý článek

Navýšení dotací pro podniky na služby výzkumných organizací

MPO navýšilo alokaci na výzvu VI programu Inovační vouchery v OP PIK o 30 mil. Kč. To umožní podpořit v roce 2022 další projekty malých a středních podniků. Poraďte se s námi, jak tento dotační program správně využít při nákupu služeb od výzkumných organizací v ČR.

Celý článek