BIC Plzeň

BIC News

Dotace pro podniky na investice pro zavádění inovací do výroby

Od 1. září 2022 mohou podniky žádat o dotace na investice do strojů a zařízení potřebných pro uvedení výsledků výzkumu a vývoje do výrobní praxe. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo na I. výzvu INOVACE v OP TAK přesně 1 mld. Kč.

Výše dotace: 1-40 mil. Kč
Míra podpory: 20-60 %
Příjemci podpory: malé a střední podniky
small mid-caps (velké podniky s max. 499 zaměstnanci)
Příjem žádostí: od 1. září do 30. listopadu 2022


V BIC Plzeň máme s přípravou žádostí o tento typ dotací bohaté zkušenosti. Rádi s vámi probereme podmínky výzvy, společně koncipujeme projekt, zpracujeme potřebné dokumenty a provedeme vás celým procesem od podání žádosti až po závěrečné vyúčtování.

Text výzvy ke stažení

Ve spolupráci s BIC Plzeň využila dotaci v programu INOVACE také společnost ATMOS Chrást s.r.o. Obsahem projektu podpořeného v OP PIK bylo pořízení obráběcího centra pro výrobu inovovaných rotorů šroubových kompresorů, včetně robotického zakladače. Složité tvary rotorů jsou na tomto zařízení s vysokou přesností vytvářeny technologií trochoidálního frézování. Inovovaný šroubový blok byl přitom jedním z výsledků VaV projektu, podpořeného též v OP PIK, v programu APLIKACE (obdobná výzva je vyhlášena i v OP TAK, opět s příjmem žádostí od 1. 9. do 30. 11. 2022).

Naši konzultanti se podíleli nejen na žádosti o podporu, ale i na administraci výběrového řízení na dodavatele stroje a na kompletaci žádosti o platbu, na jejímž základě pak byla dotace proplacena, asistují i při podávání monitorovacích zpráv.

Ing. Zbyněk Doležal

Ing. Zbyněk Doležal

Financování
dolezalz@bic.cz
603 512 849
377 205 208

Vyhlášení 7. výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Program Eurostars-3 podporuje malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vytvářet inovativní řešení.

Celý článek

Granty na ochranu duševního vlastnictví malých a středních firem – SME Fund 2024

I v roce 2024 mohou malé a střední podniky získat finanční podporu na náklady související s duševním vlastnictvím. Program nově pokrývá i další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Celý článek