BIC Plzeň

BIC News

Dotace na podnikové inovace v oblasti digitalizace

O dotace na zavádění inovací mohou žádat malé a střední podniky na základě 4. veřejné soutěže, vyhlášené 15. 6. 2022 Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Podporovány jsou inovace produktů, postupů (procesů výroby nebo poskytování služeb) a inovace organizační, zejména projekty zaměřené na uplatnění moderních technologií či výsledků výzkumu a vývoje v podnikové praxi, které přispívají ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele.

Cíle v oblasti digitalizace

Projekty musí vést k naplnění alespoň jednoho z následujících cílů digitalizace:

 • systémová integrace – propojení softwaru a subsystémů v jeden funkční celek
 • analýza velkých dat (Big Data) – vývoj metod strojového učení a rozpoznávání pro plnohodnotně automatickou analýzu
 • komunikační infrastruktura – rozvoj konceptů komunikace M2M, IoT/M2M, 5G sítí…
 • inženýrské procesy – aditivní výroba/3D tisk, systémové a reverzní inženýrství, bezvýkresová výroba…
 • robotika – průmyslové a servisní roboty řízené senzory, autonomní roboti…
 • datová úložiště a cloudové výpočty
 • rozšířená realita – použití např. ve skladování, logistice, dopravě či servisu; nositelná elektronika a augmentace
 • kybernetika a umělá inteligence – automatické řízení výrobních systémů, kybernetická bezpečnost, analýza obrazu, prediktivní diagnostika apod.
 • další prvky sloužící k podpoře digitálních cílů – senzory, kvantové technologie, high performance computing, pokročilá analýza dat, data management apod.

Způsobilé náklady a výdaje

 • osobní náklady
 • materiál, drobný majetek, opravy a údržba, cestovní náklady apod.
 • smluvní výzkum, patentové licence apod.
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • odpisy majetku, např. nástrojů a technologického vybavení, použitého pro řešení projektu
 • poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv
 • režijní náklady (20 %)

Výše podpory

 • max. 20 mil. Kč na projekt
 • 50 % způsobilých nákladů
 • alokace 500 mil. Kč (z toho 240 mil. Kč na rok 2023)
 • dotace se vyplácí předem formou záloh na každý rok řešení projektu

Harmonogram projektu

 • příjem žádostí do 5. 8. 2022
 • vyhlášení výsledků do 31. 1. 2023
 • zahájení řešení v období od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023
 • doba řešení maximálně 36 měsíců

Hodnotící kritéria

 • zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele
 • využití digitalizace v průmyslu a službách
 • ekonomické přínosy pro příjemce
 • neekonomické přínosy projektu (univerzální design, energetické úspory/bezpečnost)
 • inovativnost řešení
 • technická úroveň
 • úplnost a komplexnost navrženého postupu řešení projektu

Očekávané ekonomické přínosy se musí v období pěti let od ukončení realizace projektu alespoň vyrovnat plánovaným způsobilým nákladům projektu. Posuzují se především hodnoty očekávaného navýšení tržeb podniku nebo úspor nákladů.

S programem The Country for the Future máme bohaté zkušenosti. Našim klientům jsme v předchozích veřejných soutěžích pomohli s přípravou několika úspěšných projektů.

Pokud máte zájem o podrobnější informace či konzultace k přípravě návrhu projektu a žádosti o dotaci, obraťte se na nás.

Ing. Zbyněk Doležal
E: dolezal@bic.cz
M: 603 512 849
T: 377 205 208

Jana Nyergesová
E: nyergesova@bic.cz
M: 603 554 908
T: 377 205 203

Zadávací dokumentace

Jak na DPH při mezinárodním obchodování

Liší se dodání zboží do zahraničí od jeho vývozu a je nějaký rozdíl mezi dovozem a pořízením zboží? Je to jen slovíčkaření nebo na tom skutečně záleží? Co musíte vědět při poskytování služeb?

Celý článek

Chystáte se na svůj první zahraniční obchod? Přečtěte si, co je dobré vědět předem

Úspěšně jste zakončili obchodní jednání a sepisujete svou první smlouvu o dodání zboží za hranice České republiky. Máme pro vás pár dobrých rad, co byste měli vzít v úvahu.

Celý článek