BIC Plzeň

BIC News

Firmy uvedou inovace do praxe i díky dotačnímu poradenství BIC Plzeň

S pomocí BIC Plzeň získaly dvě firmy dotaci na své inovační projekty z programu The Country for the Future, který podporuje zavádění inovací v malých a středních podnicích, se zaměřením na digitalizaci výroby a služeb a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti.

Společnosti ATMOS Chrást a TechConcept se umístily v první desítce nejlepších projektů dotačního programu The Country for the Future.

Poradenské služby konzultantů BIC Plzeň využily společnosti při zpracován přihlášky a návrhu projektu do 3. veřejné soutěže podprogramu Inovace do praxe vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu začátkem roku 2021. Mezi téměř dvěma stovkami podaných návrhů se projekty umístily v první desítce.

Plzeňská společnost TechConcept s.r.o. bude s využitím podpory inovovat proces návrhu zpětných odběrových klapek pro turbíny. V rámci projektu dojde i k vytvoření digitálního dvojčete pro simulaci funkce zařízení při různých provozních stavech, které umožní ověřit vhodnost každého konstrukčního návrhu klapky pro individuální aplikaci. ATMOS Chrást s. r. o. využije podporu na to, aby dokončil vývoj a přípravu na zahájení výroby nového produktu: zařízení pro výrobu elektrické energie z odpadního tepla fungující na principu organického Rankinova cyklu. Součástí projektu je i vytvoření softwarového konfigurátoru pro efektivní návrh zařízení podle potřeb daných zdrojem

Máte inovativní nápad a potřebujete informace, jak ho realizovat? Kontaktujte konzultanty BIC Plzeň –  pomůžeme vám vyhledat vhodný program pro podporu konkrétního podnikatelského záměru.

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek

EENergy – granty pro MSP na energetické úspory

Malé a střední podniky mohou prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network využít kaskádové financování až 10.000 EUR na energetické úspory.

Celý článek