BIC Plzeň

BIC Use

Díky chytrým úlům mohou včelaři sledovat své včely na dálku. Pomohl grant TAČR

Plzeňská IT společnost Softech získala díky spolupráci s BIC téměř jeden milion korun od Technologické agentury ČR na unikátní projekt ProBee.

S pomocí BIC jsme dosáhli na grant, bez kterého by nápad zůstal jen na papíře. Naštěstí se to povedlo a my jsme vyvinuli technologii, která umožňuje včelařům na dálku sledovat svoje úly a včas reagovat, když je něco v nepořádku. Čidla hlídají zvukové projevy, teplotu, hmotnost, otřesy úlu, GPS, počasí nebo vyrojení a přináší dokonce i videostream ze dna úlu. Poznají, jestli včely nemají hlad, nejsou napadené škůdci, příliš stísněné nebo jestli úly někdo neodcizil,“ konstatuje ředitel Softechu a autor projektu Pavel Mach.

S pomocí BIC jsme dosáhli na grant, bez kterého by nápad zůstal jen na papíře.

Svůj nápad konzultoval s Martinem Holubcem, který se již od roku 2004 v BIC zaměřuje na poradenství v oblasti financování výzkumu, vývoje a inovací. S jeho pomocí podala firma přihlášku do programu Evropské komise SME Instrument spadajícího pod rámcový program pro výzkum a inovace Horizont. 

Společně zpracovali žádost o dotaci na vypracování studie proveditelnosti a ověření tržního uplatnění, aby se zjistilo, zda existuje o takový produkt zájem. Komise hodnotila nápad jako velmi kvalitní a udělila mu tzv. Seal of Excellence (pečeť kvality), na základě které mohl Softech zažádat o podporu u českého národního programu Gama.

Tu se podařilo získat a Systém ProBee díky tomu našel uplatnění nejen v Plzni a dalších českých městech, ale vzbudil také mezinárodní pozornost – podařilo se ho prodat do Řecka a na Maltu, zájem mají další středomořské země.

„K tomu, aby inovační projekt získal podporu z mezinárodních zdrojů, je zapotřebí znalost evropských priorit, politik a cílů v oblasti podpory VaVaI i komunitárních programů, ze kterých se dají čerpat finance. Nejen s tím velmi rádi žadatelům poradíme. S každým, kdo k nám přijde, společně posoudíme šance na získání financování, probereme životaschopnost projektu a pomůžeme se zpracováním žádosti a související dokumentace,“ motivuje zájemce Martin Holubec.

Nové technologie pomáhají zvýšit konkurenceschopnost firem

Využití dotačního programu Inovační vouchery umožnilo firmě Infer s.r.o. z Chotíkova finančně výhodnou spolupráci s VZÚ Plzeň, díky které rozšířila nabízené portfolio produktů. To jí aktuálně přivádí nové zákazníky.

Celý článek