BIC Plzeň

BIC Reference

Nové technologie – výzkumné centrum ZČU v Plzni

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) je samostatný a samofinancovaný vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni, který se již od roku 2000 věnuje výzkumu, vývoji a inovacím pro průmyslové aplikace.

www.ntc.zcu.cz

Disponuje nejmodernějším technickým vybavením a zázemím. Mezinárodní tým 120 odborníků realizuje základní a aplikovaný výzkum zejména v následujících oblastech: laserové technologie; průmyslová termografie a termometrie; vývoj a testování nových materiálů; vývoj nových polymerních kompozitů; modelování deformačních a dynamických procesů; měření a simulace proudění kapalin a přenosu tepla; vývoj tenkovrstvých materiálů pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku; uchovávání energie; vývoj softwaru pro modelování heterogenních materiálů; měření biometrických signálů a modelování lidského těla; interakce člověk-stroj.

Jak centrum využilo služby BIC Plzeň?

BIC Plzeň nám pomohl nalézt partnera pro mezinárodní projekt

Nové technologie – výzkumné centrum využilo služeb BIC Plzeň při hledání zahraničních partnerů pro přípravu mezinárodního projektu výzkumu a vývoje, který připravovalo do programu Horizont 2020. Cílem navrhovaného projektu byl vývoj technologie laserového zpracování povrchů za účelem zvýšení užitných vlastností jako např. povrchové tření, optické vlastnosti, tvrdost, atd.

Konzultanti BIC Plzeň ve spolupráci s výzkumníky zpracovali poptávku po projektových partnerech, kde specifikovali, jakou část projektu by měli zahraniční partneři řešit: poskytování tribologického testování na reálných součástech např. v automobilovém průmyslu, vývoj skenovacího systému pro vysokorychlostní zpracování povrchu laserem a modelování v oblasti povrchového tření.

Prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, jejímž je BIC Plzeň členem, byla poptávka po partnerech rozeslána na několik stovek zahraničních organizací. Záměr projektu zaujal více než 30 zájemců o spolupráci z celkem 8 zemí (Velká Británie, Německo, Španělsko, Francie, Ukrajina, Turecko, Polsko, Itálie).

Tým výzkumníků z výzkumného centra NTC tak získal velké portfolio možných projektových partnerů a mohl zahájit jejich výběr a jednání o účasti v připravovaném projektu.

Publikováno: 8/2018

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek