BIC Plzeň

BIC Reference

MEGA-TEC s.r.o.

MEGA-TEC s.r.o. dceřiná společnost akciové společnosti MEGA a.s. se zabývá dodávkami technologií v oblasti elektroforézy a úpravy vod a technickým servisem pro povrchové úpravy.

www.megatec.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Za přispění BIC Plzeň, partnera mezinárodní sítě Enterprise Europe Network zavedla  MEGA-TEC s.r.o. novou technologii pro likvidaci bakterií v činných lázních a demivodě, vhodnou zejména pro využití v automobilovém průmyslu. Technologie nevyužívá biocidních přípravků a tím šetří životní prostředí.

Publikováno: 5/2016

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek