BIC Plzeň

BIC Reference

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni

Fakulta elektrotechnická je součástí Západočeské univerzity v Plzni. Výzkum a vývoj je realizován na katedrách aplikované elektroniky a telekomunikací, elektroenergetiky a ekologie, elektromechaniky a výkonové elektroniky, technologií a měření, a teoretické elektrotechniky.

www.fel.zcu.cz

Jak fakulta využila služby BIC Plzeň?

Konzultanti BIC Plzeň pomohli najít zahraničního projektového partnera do klastrového programu EUREKA – EURIPIDES2.

Katedra technologií a měření na Fakultě elektrotechnické připravovala nový projekt zaměřený na vývoj mobilního zdroje energie na principu koncentrovaných fotovoltaických panelů. Pro řešení projektu hledala zahraniční organizaci, která se bude zabývat vývojem elektronického systému pro koncentrované fotovoltaické panely.

Konzultanti BIC Plzeň zpracovali podrobnou poptávku po zahraničním projektovém partnerovi. S využitím kontaktů a nástrojů sítě Enterprise Europe Network tuto poptávku rozeslali několika stovkám svých zahraničních partnerů. Z vyhodnocených reakcí byla vybrána soukromá výzkumná organizace Tecnalia Research Group ze Španělska splňující požadavky připravovaného projektu. Konsorcium partnerů včetně vyhledané španělské organizace úspěšně podalo projekt, který byl vybrán k podpoře. Plánovaný rozpočet projektu s názvem „Smart High Efficient Alternative Solar Energy Source“ činil 3,09 mil. EUR, podpora pro českou část konsorcia činila 16,09 mil. Kč.

Publikováno: 8/2018

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek