BIC Plzeň

BIC News

Získejte dotaci na nákup služeb od výzkumných organizací a inovujte své produkty či procesy

Plánujete zadat odbornému dodavateli měření, zpracování konstrukčního řešení nebo třeba tvorbu softwaru? Uvažujete o spolupráci s výzkumnou organizací, například s vysokou školou?

Inovační vouchery – výzva II z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost přináší dotaci až 1 mil. Kč na nákup služeb od výzkumných organizací. Podniky mohou jejich služby využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

150 mil. Kč čeká na malé a střední podniky, které chtějí zahájit nebo zintenzivnit vlastní inovační aktivity prostřednictvím nákupu služeb od výzkumné organizace.

Na co lze získat podporu

Financovat lze nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace) nebo certifikačních služeb od akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Jaké služby je možné podpořit

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty.
  • Návrh nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení.
  • Vývoj nových produktů a procesů (tvorba softwaru, vývoj hardwaru, materiálů, výroba a testování prototypů, modelování a simulace).
  • Optimalizace procesů a produktů s cílem zvýšení efektivity.

Kolik můžete získat na jeden projekt?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.
Míra podpory: 50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (ZV), a to:

a) 75 % v případě ZV ve výši 66 667 – 499 999 Kč
b) 50 % v případě ZV ve výši 500 000 – 1 999 999 Kč

Inspirujte se naším klientem

Využití dotačního programu Inovační vouchery umožnilo firmě Infer s.r.o. finančně výhodnou spolupráci s VZÚ Plzeň, díky které rozšířila nabízené portfolio produktů.

CHCI SI PŘEČÍST REFERENCI

Chcete s námi konzultovat váš projektový záměr? Máte otázky k programu? Obraťte se na nás!

V Plzeňském kraji se pro inovační firmy naplno rozjíždí program PLATINN

BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network, v roce 2023 zahajuje realizaci nového regionálního programu podpory inovačních firem PLATINN.

Celý článek

Pokračující podpora digitalizace

Naše aktivity pomáhají inovačnímu podnikání v regionu. Kromě poradenství v začátku podnikání se řada konzultací věnuje financování podnikatelských záměrů.

Celý článek