BIC Plzeň

BIC News

Evropská komise zjišťuje: Máte zájem o přístup do veřejných rejstříků jiných zemí?

Chtěli byste zlepšit přístup k informacím o společnostech ve vnitrostátních obchodních rejstřících na úrovni Evropské unie? Usnadnilo by vám to expanzi na trhy jiných členských států? Zapojte se do konzultace a sdělte svůj názor.

Evropská komise v současné době zvažuje možné způsoby, jak

  • zlepšit na úrovni EU přístup k informacím o společnostech ve vnitrostátních obchodních rejstřících,
  • usnadnit expanzi na trhy jiných členských států a snížit administrativní zátěž,
  • dále digitalizovat stávající postupy EU v oblasti práva obchodních společností.

Tato témata mají rozhodující význam pro malé a střední podniky, např. v souvislosti s:

  • vyhledáváním informací o obchodních partnerech v jiném členském státě,
  • plány na otevření pobočky nebo dceřiné společnosti v jiném členském státě nebo
  • potřebou poskytnout informace o své společnosti správním orgánům nebo soudům v jiném členském státě.

Konzultace se nezaměřuje na konkrétní odvětví, ale je zacílena na malé a střední podniky, které již mají nebo hodlají získat přeshraniční zkušenosti, jako jsou obchodní partnerství, zřizování sídla/místa podnikání nebo komunikace s orgány nebo soudy v jiném členském státě. Odpovědět můžete v kterémkoli úředním jazyce EU.

Lhůta pro odeslání odpovědí je 3. června 2022.

Dotazníky ke stažení

Můžete využít jednu z možností:

  1. Anonymně vyplnit dotazník, který je připraven i v českém jazyce, a informovat nás o tom (sdělení příslušného kódu vyplněného dotazníku).
  2. Vyplnit a zaslat dotazník (ke stažení níže) na e-mail m.skrz@bic.cz. My následně informace  anonymně vložíme do systému, který Evropská komise využívá.
  3. Domluvit si předem schůzku s námi (30-45 min), v rámci které vám představíme služby směřující k zahraniční spolupráci, vyplníte dotazník na místě a představíte nám svou firmu.

Iniciativa „Modernizace práva obchodních společností“

Tato konzultace panelu malých a středních podniků souvisí s novou iniciativou v oblasti práva obchodních společností nazvanou „Modernizace práva obchodních společností“, kterou Komise plánuje přijmout počátkem roku 2023. Útvary Komise by se proto za použití tohoto dotazníku chtěly seznámit zejména s názory a zkušenostmi malých a středních podniků a uvítaly by vaši účast.

Zprostředkovatelem konzultace je mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network. Její služby jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Startup World Cup & Summit se mění na Disraptors

A současně přichází European Champions League, bitva o evropský titul Startup Champion. Kromě regionálních šampionů bude summit místem, kde může potkat titány podnikatelského světa.

Celý článek

Navýšení dotací pro podniky na služby výzkumných organizací

MPO navýšilo alokaci na výzvu VI programu Inovační vouchery v OP PIK o 30 mil. Kč. To umožní podpořit v roce 2022 další projekty malých a středních podniků. Poraďte se s námi, jak tento dotační program správně využít při nákupu služeb od výzkumných organizací v ČR.

Celý článek