BIC Plzeň

BIC News

Evropská komise zjišťuje: Máte zájem o přístup do veřejných rejstříků jiných zemí?

Chtěli byste zlepšit přístup k informacím o společnostech ve vnitrostátních obchodních rejstřících na úrovni Evropské unie? Usnadnilo by vám to expanzi na trhy jiných členských států? Zapojte se do konzultace a sdělte svůj názor.

Evropská komise v současné době zvažuje možné způsoby, jak

  • zlepšit na úrovni EU přístup k informacím o společnostech ve vnitrostátních obchodních rejstřících,
  • usnadnit expanzi na trhy jiných členských států a snížit administrativní zátěž,
  • dále digitalizovat stávající postupy EU v oblasti práva obchodních společností.

Tato témata mají rozhodující význam pro malé a střední podniky, např. v souvislosti s:

  • vyhledáváním informací o obchodních partnerech v jiném členském státě,
  • plány na otevření pobočky nebo dceřiné společnosti v jiném členském státě nebo
  • potřebou poskytnout informace o své společnosti správním orgánům nebo soudům v jiném členském státě.

Konzultace se nezaměřuje na konkrétní odvětví, ale je zacílena na malé a střední podniky, které již mají nebo hodlají získat přeshraniční zkušenosti, jako jsou obchodní partnerství, zřizování sídla/místa podnikání nebo komunikace s orgány nebo soudy v jiném členském státě. Odpovědět můžete v kterémkoli úředním jazyce EU.

Lhůta pro odeslání odpovědí je 3. června 2022.

Dotazníky ke stažení

Můžete využít jednu z možností:

  1. Anonymně vyplnit dotazník, který je připraven i v českém jazyce, a informovat nás o tom (sdělení příslušného kódu vyplněného dotazníku).
  2. Vyplnit a zaslat dotazník (ke stažení níže) na e-mail m.skrz@bic.cz. My následně informace  anonymně vložíme do systému, který Evropská komise využívá.
  3. Domluvit si předem schůzku s námi (30-45 min), v rámci které vám představíme služby směřující k zahraniční spolupráci, vyplníte dotazník na místě a představíte nám svou firmu.

Iniciativa „Modernizace práva obchodních společností“

Tato konzultace panelu malých a středních podniků souvisí s novou iniciativou v oblasti práva obchodních společností nazvanou „Modernizace práva obchodních společností“, kterou Komise plánuje přijmout počátkem roku 2023. Útvary Komise by se proto za použití tohoto dotazníku chtěly seznámit zejména s názory a zkušenostmi malých a středních podniků a uvítaly by vaši účast.

Zprostředkovatelem konzultace je mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network. Její služby jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

6. května byla vyhlášena nová výzva oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem Plzeňské podnikatelské vouchery.

Celý článek

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek