BIC Plzeň

BIC News

Vyjádřete svůj názor na evropské nařízení REACH

Dostáváte se do kontaktu s chemickými látkami – ať už v rámci průmyslového procesu nebo i v každodenním životě? Vyjádřete svůj názor na připravovanou legislativu Evropské komise.

Zapojte se do dotazníkového šetření a sdělte svůj názor na změny v nařízení REACH týkající se reportování o chemických výrobcích. Dotazník je určen převážně malým a středním firmám bez rozdílu oboru, avšak takovým, kterých se nařízení REACH týká. Evropská komise zjišťuje zpětnou vazbu od malých a středních podniků v oblasti připravované legislativy, a to prostřednictvím sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network, které jsme členem.

Můžete využít jednu z možností:

  1. Anonymně vyplnit dotazník, který je připraven i v českém jazyce, a informovat nás o tom (sdělení příslušného kódu vyplněného dotazníku).
  2. Vyplnit a zaslat dotazník (ke stažení níže) na e-mail m.skrz@bic.cz. My následně informace  anonymně vložíme do systému, který Evropská komise využívá.
  3. Domluvit si předem schůzku s námi (30-45 min), v rámci které vám představíme služby Enterprise Europe Network, vyplníte dotazník na místě a představíte nám svou firmu.

Dotazníkové šetření je otevřeno do 6. května 2022.

Máme pro Vás připravený dárek 😊. Ten je určený pro ty, se kterými se setkáme osobně v nejbližší době (a samozřejmě vyplní dotazník za svou firmu).

Dotazníky ke stažení

Co je to REACH

Jedná se o legislativu EU týkající se v zásadě všech chemických látek používaných nejen v průmyslových procesech, ale i v každodenním životě. V reálu se týká široké škály společností v mnoha odvětvích, které nesou odpovědnost. REACH znamená registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Cílem nařízení je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí v souvislosti s riziky, která mohou chemikálie představovat.

Nařízení REACH a jeho dopad na firmy

Nařízení REACH ovlivňuje širokou škálu společností v mnoha odvětvích, dokonce i ty, které si o sobě mohou myslet, že se nezabývají chemickými látkami.

Obecně můžete mít v rámci nařízení REACH jednu z těchto rolí:

  • Výrobce: Jestliže vyrábíte chemické látky buď k vlastnímu použití, nebo k dodání dalším osobám (i pokud je to pro vývoz), budete mít pravděpodobně určité důležité povinnosti podle nařízení REACH.
  • Dovozce: Jestliže něco nakupujete mimo EU/EHP, pravděpodobně budete mít určité povinnosti podle nařízení REACH. Může se jednat o jednotlivé chemické látky, směsi pro další prodej nebo hotové produkty, jako jsou oděvy, nábytek nebo plastové zboží.
  • Následní uživatelé: Většina společností používá chemické látky, i když si to někdy ani neuvědomuje. Musíte proto zjistit, jaké máte povinnosti, jestliže při své průmyslové nebo profesionální činnosti manipulujete s jakýmikoli chemickými látkami. Můžete mít určité povinnosti podle nařízení REACH.
  • Společnosti se sídlem mimo EU: Jste-li společností se sídlem mimo EU, nejste vázáni povinnostmi stanovenými v nařízení REACH, a to ani tehdy, pokud vyvážíte své výrobky na celní území EU. Za splnění požadavků nařízení REACH, jako je registrace, zodpovídají dovozci se sídlem v Evropské unii nebo v případě výrobce, který je usazen mimo EU, jeho výhradní zástupce se sídlem v Evropské unii.

Dotace na podnikové inovace v oblasti digitalizace

O dotace na zavádění inovací mohou žádat malé a střední podniky na základě 4. veřejné soutěže, vyhlášené 15. 6. 2022 Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Celý článek

Disraptors Summit startuje prodej lístků: setkejte se s budoucí astronautkou na Mars

Disraptors Summit je významnou událostí v oblasti technologií a start-upů. Kromě soutěže o titul Startup Champion přivede do Prahy i zajímavé hosty.

Celý článek