BIC Plzeň

BIC News

Vyhlášení šesté výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Zapojte se do programu zaměřeného na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti VaVaI. Výzva je otevřena do poloviny března 2024.

Program Eurostars-3 podporuje malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Výstupem projektů jsou inovativní produkty, procesy nebo služby s potenciálem prosadit se na světových trzích, které mají být uvedeny na trh do dvou let po skončení projektu. Projektové konsorcium se musí skládat nejméně ze dvou na sobě nezávislých subjektů z alespoň dvou zemí EU nebo zemí přidružených k Horizontu Evropa.

Maximální roční výše dotace na jeden projekt je 160 000 EUR.

Podmínky programu Eurostars-3

  • Projektové konsorcium je vedeno inovativním malým a středním podnikem ze členské země sítě Eurostars.
  • Doba trvání projektu je 36 měsíců nebo méně.
  • Rozpočet malých a středních podniků ze zúčastněných zemí činí 50 % nebo více celkových nákladů projektu.
  • Žádný projektový partner nebo země není zodpovědná za více než 70 % rozpočtu projektu.

Výzva je otevřena do 14. března 2024.

Návrhy projektů se předkládají v anglickém jazyce přes platformu pro řízení projektů Eureka.

Bližší informace naleznete na webu Eurekanetwork a stránkách MŠMT.

 

Informace o možnostech financování z evropských zdrojů poskytujeme v rámci našeho členství v mezinárodní síti na podporu podnikání Enterprise Europe Network. 

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek

EENergy – granty pro MSP na energetické úspory

Malé a střední podniky mohou prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network využít kaskádové financování až 10.000 EUR na energetické úspory.

Celý článek