BIC Plzeň

BIC News

Sales Class

BIC Plzeň připravil program workshopů a konzultací, kde se mladé inovační firmy naučí prodávat svůj produkt.

Přehled informací o programu

Podnikatelé z Plzeňského kraje dokážou vytvořit skvělá řešení a produkty na vysoké technické úrovni. Aby s nimi ale uspěli na trhu, musí je umět také prodat. A to bývá často kamenem úrazu. BIC Plzeň pro ně proto připravil program, ve kterém si budou moci pod vedením zkušených lektorů zlepšit své prodejní dovednosti. Navíc se dovědí, jak ve své firmě správně nastavit a řídit prodejní aktivity. Po dvou měsících intenzivní práce tak budou připraveni zahájit efektivní prodej svých produktů.

Program je určen pro mladé inovační firmy s novým produktem, který se chystají uvést na trh. Může to být jak hmotný výrobek, tak například software nebo služba. Vždy se ale musí jednat o složitější, netriviální produkt, vyžadující konzultativní způsob prodeje, používaný zejména na průmyslovém trhu (B2B). Vyloučení ale nejsou ani účastníci, kteří s takovým produktem míří na spotřebitelský trh (B2C) či dokonce do veřejného sektoru (B2G).

Jádrem programu budou dva celodenní semináře, věnované přípravě a vedení obchodního jednání. Aby ale účastníci věděli, na co se při nácviku takového jednání zaměřit, budou si muset nejdříve ujasnit (na základě poznatků z prvního workshopu), kdo jsou jejich zákazníci, co tito zákazníci potřebují a jaké vlastnosti jejich produktu jsou pro naplnění těchto potřeb důležité. Díky tomu pak také nebudou přesvědčovat k nákupu někoho, kdo jejich produkt k ničemu nepotřebuje. Tím se totiž dobrý prodejce odlišuje od otravného nabízeče. Tématem dalšího ze seminářů budou marketingové aktivity, s jejichž pomocí lze získávat tzv. leady, tedy potenciální zákazníky, kteří o produkt projeví nezávazný zájem (například poskytnutím své e-mailové adresy) a se kterými pak může obchodník dále pracovat. Na závěr je zařazen seminář zaměřený na nastavení a řízení prodeje ve firmě, tedy na jeho plánování a měření, na nábor, kompetence a odměňování prodejců či na prodejní procesy.

Účastníci tak projdou celkem pěti celodenními semináři, jejichž součástí budou i praktická cvičení. Při individuálních konzultacích v období mezi semináři budou spolu s lektory hledat konkrétní způsob, jak získané poznatky uplatnit ve své firmě. Lektoři Roman Klement a David Šmat, pracující pod značkou SalesUP, vycházejí nejen z hluboké znalosti principů marketingu a prodeje, ale především z bohatých osobních zkušeností, které načerpali v době, kdy sami působili jako prodejci a manažeři v různých firmách.

Podmínkou účasti v programu bude kromě umístění sídla či provozovny firmy na území Plzeňského kraje a vlastního produktu dovedeného alespoň do fáze prototypu, beta verze softwaru či minimum viable product (MVP) také statut mikropodniku, malého či středního podniku a plánované zahájení prodeje nového produktu ještě v tomto roce (pokud dokonce první zkušební prodeje již neproběhly). Náklady programu hradí město Plzeň, účastník se na nich podílí jen symbolickou částkou. To pro firmu představuje finanční podporu v režimu de minimis, nesmí mít proto vyčerpaný příslušný limit.

Programu se bude moci najednou zúčastnit 5 nebo 6 firem. Výběr účastníků osobně provedou lektoři, a to na základě pěti- až desetiminutových prezentací, ve kterých je zájemci seznámí se svými firmami, záměry a produkty. Přednost dostanou firmy s produkty s vyšším stupněm inovace, jejichž vývoj již dospěl ke konci nebo se k němu velmi blíží, nově založené firmy a firmy s předpokladem rychlého růstu. Přihlížet se bude také k společenskému přínosu aktivit firmy a k jejich vazbě na Plzeň a Plzeňský kraj.

Workshopy a konzultace se uskuteční v průběhu dubna a května 2024. Prezentace zájemců a výběr účastníků se plánuje na čtvrtek 21. března 2024. Přihlášky začne BIC Plzeň přijímat v první polovině března 2024.


REGISTRACE

Bližší informace k programu poskytne:

Ing. Zbyněk Doležal

Ing. Zbyněk Doležal

Financování
dolezalz@bic.cz
603 512 849
377 205 208

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek

EENergy – granty pro MSP na energetické úspory

Malé a střední podniky mohou prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network využít kaskádové financování až 10.000 EUR na energetické úspory.

Celý článek