BIC Plzeň

BIC News

Přijímáme přihlášky do podzimního běhu inkubačního programu

Mladé inovativní firmy z Plzně budou moci letos podruhé vstupit do inkubačního programu. Získají pro svůj rozvoj finanční podporu a zpětnou vazbu od odborníků.

Rada města Plzně schválila dotační program INKUBACE FIREM 2023 na podporu vzniku a rozvoje mladých inovativních firem. Plzeň tak navyšuje kapacitu a umožňuje novým inovačním firmám využít podporu inkubačního programu dvakrát ročně, tedy v jarním nebo podzimním běhu.

Do inkubačního programu se mohou zapojit začínající podnikatelé se sídlem či provozovnou na území města Plzně. Účastníci programu budou podpořeni finanční dotací až 400 tisíc korun na nákup služeb dle individuálních potřeb firmy. Podmínkou pro získání dotace je podání jednoduché žádosti v aplikaci eDotace, a to od 17. července do 13. srpna 2023.


Zájemci o vstup do programu si mohou již nyní domluvit termín osobní konzultace, kde probereme průběh inkubačního programu, vyslechneme si očekávání a společně posoudíme, zda a v čem může program pomoci.

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI


Semináře k inkubačnímu programu s možností individuální konzultace

Kontaktní osoba

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

Ve čtvrtek 1. června byla vyhlášena nová výzva programu Plzeňské podnikatelské vouchery s alokací 4 miliony korun. Firmy mohou letos žádat o dotaci až 300 tisíc korun.

Celý článek

Nově vyhlášené výzvy - získejte finanční podporu pro svůj podnik

Na základě nově vyhlášených výzev mohou malé a střední podniky v České republice žádat o dotace na své inovační aktivity.

Celý článek