BIC Plzeň

BIC News

Potvrdili jsme naše členství v evropské síti pro podporu podnikání

Největší mezinárodní síť pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) budeme v Česku i v dalším třiapůlletém období, tj. do poloviny roku 2025, reprezentovat jako jeden z jejích členů. Rozhodla o tom Evropská komise, která posuzovala kvalitu předloženého projektu během několikaměsíčního výběrového řízení.

Díky účasti regionálních partnerů v projektu pokrývá síť Enterprise Europe Network od roku 2008 celé území ČR a poskytuje unikátní bezplatné poradenství malým a středním podnikům s mezinárodními ambicemi např. při vstupu na zahraniční trhy, a to i mimo EU. V souladu se současnou strategickou orientací Evropské unie se síť EEN v dalším období ještě více než dosud zaměří na podporu malých a středních podniků při přechodu na zelenou transformaci, udržitelné obchodní modely a při zavádění digitálních řešení ve firmách.

„Fakt, že Evropská komise i pro další období vybrala projekt, který jsme připravili společně s našimi partnery, považujeme mimo jiné i za ocenění našich zkušeností i kvality naší společné práce v minulých letech,” uvedl ředitel Technologického centra, které je národním koordinátorem projektu, Karel Klusáček. 

Poradíme při vstupu na nové trhy, najdeme vám nové odběratele, dodavatele nebo výrobce

Síť Enterprise Europe Network je jedním z důležitých nástrojů faktické realizace strategie EU na podporu růstu a zaměstnanosti. Hlavním cílem sítě je zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a podporovat rozvoj podnikání např. tím, že jim pomáhá nacházet investory i partnery pro obchodní, technologickou i vědecko-výzkumnou spolupráci. Síť EEN dále rovněž poskytuje poradenství o jednotném vnitřním trhu EU či vhodné strategii a možnostech ochrany duševního vlastnictví i jeho komerčního využití. Od roku 2008 jsme v BIC Plzeň pomohli více než dvěma stům malých a středních podniků z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje, mnohé z nich následně dokázaly obstát v mezinárodní konkurenci.

Komise projekt financuje z programu na podporu malých a středních podniků (Single Market Programme); kofinancování zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Síť sdružuje přibližně 600 odborných organizací v oblasti podpory inovací a rozvoje podnikání z více než 60 zemí světa. Podporuje jak zralejší, tak i mladé rostoucí inovativní firmy s mezinárodními ambicemi.

Partnery projektu v Česku jsou dále Technologické centrum Akademie věd ČR, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Jihomoravské inovační centrum, Regionální hospodářská komora BrnoKrajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

Chcete se o možnostech sítě dozvědět více? Cílíte na nový zahraniční trh? Hledáte nového zahraničního partnera? Napište nám.

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

Ve čtvrtek 1. června byla vyhlášena nová výzva programu Plzeňské podnikatelské vouchery s alokací 4 miliony korun. Firmy mohou letos žádat o dotaci až 300 tisíc korun.

Celý článek

Nově vyhlášené výzvy - získejte finanční podporu pro svůj podnik

Na základě nově vyhlášených výzev mohou malé a střední podniky v České republice žádat o dotace na své inovační aktivity.

Celý článek