BIC Plzeň

BIC News

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

6. května byla vyhlášena nová výzva oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem Plzeňské podnikatelské vouchery.

Město Plzeň pomocí programu přispívá již více než 10 let k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzni a jejím blízkém okolí.

Voucher“ je jednorázová dotace poskytnutá příjemci dotace na nákup služeb od výzkumných organizací. Tyto služby musí být založené na znalostech a musí být pro příjemce dotace nové. Výstupy/výsledky poskytnutých služeb příjemce dotace využije pro svoji podnikatelskou činnost, a to pro inovační aktivity.

  • Pro malý a střední podnik je výše dotace maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 300 000 Kč,
  • Pro velký podnik je výše dotace maximálně 40 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 300 000 Kč.

Žadatelem může být malý, střední i velký podnik, který realizuje inovační aktivity a má sídlo nebo provozovnu na území Plzeňské aglomerace.

Poskytovatelem služeb může být organizace pro výzkum a šíření znalostí (VO), uvedená v seznamu výzkumných organizací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která má sídlo na území ČR.


Žádosti o dotaci budou přijímány elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace od 2. září do 2. října 2024.

Stejně jako v loňském roce je alokace finančních prostředků na výzvu č. 2024 stanovena ve výši 4 000 000 Kč. 


Chci zjistit bližší informace k výzvě č. 2024
Kontakt pro bližší informace

Jana Nyergesová

Jana Nyergesová

Plzeňské podnikatelské vouchery
nyergesova@bic.cz
603 554 908
377 205 203

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek

EENergy – granty pro MSP na energetické úspory

Malé a střední podniky mohou prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network využít kaskádové financování až 10.000 EUR na energetické úspory.

Celý článek