BIC Plzeň

BIC News

Ocenění v soutěži Vizionáři 2023 putují do Plzně

Stejně jako v loňském roce i letošní ocenění v prestižní soutěži Vizionáři 2023 putují do Plzně. Osobností projektu se stal Luděk Šantora, čestné uznání poroty obdržel plzeňský startup JALUD Embedded, s.r.o.

Luďku Šantorovi, jednateli BIC Plzeň, udělila porota titul Osobnost projektu Vizionáři 2023 za výjimečný přínos v oblasti pronikání digitálních inovací do veřejných služeb a podporu regionálního inovačního ekosystému v Plzeňském kraji. Myšlenku PINE Luděk Šatora vysvětlil následovně: „Ekosystém PINE je založen na jednoduché myšlence – hledáme talentované lidi v regionu a vytváříme pro ně takové prostředí, aby z Plzně neodcházeli. Zůstali tady, založili zde rodiny a podnikání a přinesli dalším Plzeňanům nabídky kvalitních pracovních míst. Inovátory podporuje PINE na každém kroku – od školky po zahraniční expanzi.“

Za svou práci, za technologické projekty usnadňující život Plzeňanům a za rozvoj technického vzdělávání plzeňských žáků a studentů obdržel letos v říjnu Cenu města Plzně.

Porotu soutěže Vizionáři 2023 zaujala také společnost JALUD Embedded, s.r.o., konkrétně její Sound Event Detector – detektor zvukových událostí s využitím umělé inteligence. Čestné uznání proto získala za technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast bezpečnosti veřejných prostranství i firemních provozů. Řešení funguje na principu detekce zvuků signalizujících nebezpečí a v reálném čase informuje o jejich výskytu. Detektor pomáhá ke zlepšení veřejné bezpečnosti, přispívá k pochopení a řešení závažných problémů, jako jsou trestné činy, nehody nebo jiné mimořádné události. Uvedené detektory od roku 2021 přispívají k větší bezpečnosti v ulicích města Plzně.

„Těší nás, že práce, která nás baví a dává smysl, je opakovaně oceňována. Tato podpora nám bude motorem při dalším vylepšování produktu, který následně pomůže chránit zdraví a majetek ve veřejných i neveřejných prostorech,“ řekl Lukáš Svoboda, ředitel společnosti JALUD Embedded, s.r.o.

Společnost JALUD Embedded, s.r.o. je absolventem inkubačního programu BIC Plzeň z roku 2022.


Soutěž Vizionáři 2023 uspořádalo již potřinácté nevládní neziskové sdružení CzechInno na podporu invenčních a svého druhu nevšedních nápadů pro české firmy, podnikatele, organizace a samotné autory. V loňském roce ocenění získaly plzeňské firmy Amitia a Pinflow energy storage.

 

Autoři článku: Eva Kriegerová (SIT MP), Tereza Vodičková (BIC Plzeň)

Vyhlášení 7. výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Program Eurostars-3 podporuje malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vytvářet inovativní řešení.

Celý článek

Granty na ochranu duševního vlastnictví malých a středních firem – SME Fund 2024

I v roce 2024 mohou malé a střední podniky získat finanční podporu na náklady související s duševním vlastnictvím. Program nově pokrývá i další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Celý článek