BIC Plzeň

BIC News

Kreativní vouchery: dotace až 150 tis. Kč

O dotace na služby firem z kreativních oborů, potřebné pro měkké inovace v oblasti marketingu, designu, informačních technologií a podobně, mohou žádat malé a střední podniky na základě výzvy Ministerstva kultury z 15. ledna 2024.

Finanční podporu ve výši 85 % z ceny služeb profesionálů z Celostátní galerie kreativců (až 150 000 Kč) lze získat v programu Kreativní vouchery, připraveném oddělením kulturních a kreativních odvětví Ministerstva kultury ČR a financovaném z Národního plánu obnovy.

Vouchery je možné využít nejen na typické služby kreativců v oblasti produktového, průmyslového či grafického designu, webdesignu, fotografie, hudby a videa, multimédií apod., ale také v oblasti designu služeb, UX designu, vývoje SW, mobilních aplikací, virtuální a rozšířené reality, her a videoher, copywritingu, brandingu, on-line marketingu či marketingových strategií.

Úspěšnost žadatelů v I. výzvě byla vysoká, administrativní náročnost naopak poměrně nízká, což dělá z Kreativních voucherů zajímavou příležitost.

O dotaci mohou žádat malé a střední podniky, za které se v tomto případě považuji všechny subjekty pravidelně vykonávající hospodářskou činnost, tedy nejen obchodní společnosti (s.r.o., v.o.s., a.s.), ale i OSVČ, spolky, nadace či nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, ústavy nebo o.p.s. Požadované stáří žadatele k datu vyhlášení výzvy je alespoň 3 měsíce, podpora je tak dosažitelná i pro začínající firmy.

Žádosti přijímá Ministerstvo kultury na svém dotačního portálu od 1. do 29. února 2024. Kontrola, hodnocení a schvalování žádostí probíhá v pořadí podle času jejich podání, je proto vhodné s ním neotálet.

Zájemci z Plzeňského, Karlovarského nebo Jihočeského kraje se mohou pro podrobnější informace či konzultace, poskytované v rámci bezplatných služeb mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, obrátit na BIC Plzeň, kde již mají zkušenosti z I. výzvy programu. Kontaktní osobou je Zbyněk Doležal, e-mail: dolezalz@bic.cz.

Sales Class

BIC Plzeň připravil program workshopů a konzultací, kde se mladé inovační firmy naučí prodávat svůj produkt.

Celý článek

Vyhlášení šesté výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Zapojte se do programu zaměřeného na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti VaVaI. Výzva je otevřena do poloviny března 2024.

Celý článek