BIC Plzeň

BIC News

Jsme spoluzakladatelem České národní AI platformy

Plzeň se prostřednictvím svého inovačního centra stala součástí prestižní skupiny institucí zakládající první a jedinou národní platformu v oblasti umělé inteligence. Cílem České národní AI platformy (CNAIP) je dostat Českou republiku mezi evropské špičky v tomto oboru.

CNAIP se zaměření se na propojování veřejného, soukromého, neziskového i akademického sektoru, na šíření osvěty v oblasti AI. Chce pomáhat formovat a rozvíjet komunitu a zastřešit aktivity na podporu fenoménu dnešní doby. A Plzeň má v tomto ohledu opravdu co nabídnout.

Důkazem je loňský zisk dvou zlatých ocenění v soutěži AI Awards a další dvě nominace mezi TOP 3 finalisty. Spojení s velkými českými partnery je pro nás příležitostí předat funkční ‚best practices‘ hráčům na národní úrovni.


Plzeň má rozhodně co nabídnout

Ve využívání umělé inteligence figurují v Plzni úspěšní aktéři z různých sfér – v soukromém sektoru je celá řada firem, které se AI zabývají. V univerzitním a vědeckém prostředí je regionálním leaderem Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Úspěšné projekty tvoří i Fakulta elektrotechnická a nový studijní obor Management a digitální technologie zavedla Fakulta ekonomická ZČU v Chebu.

Právě na vzdělávání v AI klade velký důraz i město Plzeň prostřednictvím své Správy informačních technologií. „Dlouhodobě podporujeme polytechnické vzdělávání dětí aktivitami v Centru robotiky a dále mladistvých díky hackathonům z dílny SIT Portu. Učíme pedagogy efektivně využívat umělou inteligenci ve výuce a pracovat s moderními technologiemi. Plzeň funguje jako živá laboratoř, vystavěli jsme polygon pro autonomní dopravu, kde využíváme AI řešení. V oblasti bezpilotního průmyslu jsme evropskými lídry, účastníme se řady projektů z programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Zastupujeme Českou republiku v evropském konsorciu EDIC LDT s cílem propojit lokální digitální dvojčata měst. Právě za projekt DUET – digitální dvojče města získala Plzeň prestižní mezinárodní ocenění na World Smart City Awards,“ vyjmenoval Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně a jednatel BIC Plzeň.


Dny AI a AI Awards jsou zpět

Plzeň v CNAIP reprezentuje Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, které stojí za organizací úspěšného loňského festivalu Dny AI v Plzni. Právě na spolupráci a propojování AI aktérů v regionu naváže již třetí ročník Dnů AI, jež se uskuteční od 14. do 27. října 2024 pod hlavičkou CNAIP. BIC Plzeň se díky znalosti plzeňského ekosystému stal legitimním regionálním integrátorem, jeho úkolem bude hájit na národní úrovni zájmy aktérů všech sfér v regionu, poukazovat na příklady dobré praxe a pomáhat vzniku a rozvoji firem v AI, ale i ostatním, které chtějí umělou inteligenci zapojit do svého podnikání.

21. listopadu 2024 budou rovněž vyhlašovány AI Awards – jediné oborové ocenění v oblasti umělé inteligence. Cílem předávání cen je vyzdvihnout úspěšné příběhy, osobnosti, firmy a organizace, které významně přispěly rozvoji umělé inteligence v Česku.

Dny AI

AI Awards

 

Mezi další zakládající členy národní AI platformy patří prg.ai, Brno.AI, MSIC Ostrava, Svaz průmyslu a dopravy ČR, CzechInvest a ICT Unie.

Všech sedm členů podepsalo v úterý 25. června 2024 memorandum o spolupráci.


Více informací o CNAIP nabízí oficiální tisková zpráva. Popřípadě pak aktuálně budované webové stránky www.cnaip.cz.

Oficiální tisková zpráva


Kontakt pro více informací:

Ing. Tereza Vodičková

Ing. Tereza Vodičková

Propagace & Eventy
vodickovat@bic.cz
605 791 520

Vyhlášení 7. výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Program Eurostars-3 podporuje malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vytvářet inovativní řešení.

Celý článek

Granty na ochranu duševního vlastnictví malých a středních firem – SME Fund 2024

I v roce 2024 mohou malé a střední podniky získat finanční podporu na náklady související s duševním vlastnictvím. Program nově pokrývá i další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Celý článek