BIC Plzeň

BIC News

I v novém projektovém období budeme členem sítě Enterprise Europe Network

Jsme hrdí, že jsme součástí největší celosvětové sítě, která se zaměřuje na podporu inovací a vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy. Máme radost, že členem této sítě budeme i nadále v novém projektu pro období 2022-2025.

Již více než 15 let pomáháme plzeňským firmám se vstupem na zahraniční trhy a s hledáním partnerů pro technologickou spolupráci. Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň je členem sítě Enterprise Europe Network od jejího založení. Síť Enterprise Europe Network navazuje plynule na činnost sítí Euro Info Centre a Innovation Relay Centre, jejímiž členy jsme byli také.

Za projektové období 2020-2021 jsme s téměř stovkou malých a středních firem konzultovali otázky financování inovačních podnikatelských záměrů, přeshraničního poskytování služeb či legislativy při vstupu na nové trhy. Zprostředkovali jsme kontakty na zahraniční partnery, díky čemuž například český výrobce nově dodává koloidní stříbro s nano částicemi do Polska a plzeňská softwarová společnost se stala partnerem německé firmy při spolupráci na projektu digitalizace pracovišť a hasičských sborů.

Díky poradenství v oblasti financování podnikatelských záměrů společnost Atmos Chrást s. r. o., největší český výrobce kompresorů, podal žádost o podporu z programu TREND, který vyhlašuje Technologická agentura České republiky. “Pro vývoj integrované kompresorové stanice jsme potřebovali vymyslet nové řešení, které bude založené na dvoustupňové kompresi, pokročilém řízení a účinném odlučování oleje, aby mohlo být dosaženo úsporného provozu, vysoké spolehlivosti a kvality stlačeného vzduchu. Protože máme dlouhodobě velmi dobrou zkušenost s dotačním poradenstvím od konzultantů BIC Plzeň, člena sítě Enterprise Europe Network, obrátili jsme se na ně s žádostí o doporučení vhodného programu, kterým by bylo možné projekt částečně financovat,” uvádí Vít Linhart, jednatel firmy. Po ukončení projektu bude ATMOS Chrást s. r. o. disponovat prototypem integrované kompresorové stanice, kterou plánuje uvést do výroby a prodávat nejen na domácím a evropském trhu, kde je již etablován, ale i na nových vzdálenějších trzích.

Pravidelně vás informujeme o mezinárodních kooperačních setkáních, která se konají v rámci odborných konferencí a veletrhů. Podíleli jsme se na organizaci 30 těchto setkání, na kterých jste měli téměř sto virtuálních či prezenčních schůzek. Při plzeňském festivalu Dronfest jsme pro firmy z oblasti bezpilotního létání a dronů uspořádali první ročník hybridního kooperačního setkání s plánováním dvoustranných schůzek na místě nebo virtuálně . Možnost zúčastnit se akce zaujala 53 účastníků z 16 zemí. Těší nás, že většina účastníků hodnotila navázané kontakty jako perspektivní, s potenciálem pro budoucí spolupráci.

V síti Enterpise Europe Network působíme v rámci sektorové skupiny micro&nano. Proto jsme se zapojili do podpory česko-německého projektu „CENTAUR“ v rámci programu M-ERA.NET. Cílem projektu je vyvinout sérii funkčních materiálů na bázi kompozitů složených z oxidové keramické matrice (CMC), jež jsou vyztuženy oxidovými keramickými vlákny a uhlíkovými nanostrukturami. Nově vyvinuté materiály sníží energetickou náročnost výrobního procesu a přispějí ke snížení hmotnosti vozidel.

Uspořádali jsme pro vás řadu bezplatných seminářů a webinářů k tématům jak začít podnikat, cirkulární ekonomiky a pravidel zahraničního obchodu. Vždy s výborným hodnocením obsahu, řečníků i organizace.

Do budoucna se budeme věnovat také oblastem digitalizace, posilování odolnosti a udržitelného růstu malých a středních podniků, v reakci na nové požadavky vyplývající z aktuální celosvětové situace.

Děkujeme vám, že jste s námi, že odebíráte Zpravodaj EEN a sledujte nás na našich sociálních sítích Facebook a LinkedIn.

Dotace na podnikové inovace v oblasti digitalizace

O dotace na zavádění inovací mohou žádat malé a střední podniky na základě 4. veřejné soutěže, vyhlášené 15. 6. 2022 Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Celý článek

Disraptors Summit startuje prodej lístků: setkejte se s budoucí astronautkou na Mars

Disraptors Summit je významnou událostí v oblasti technologií a start-upů. Kromě soutěže o titul Startup Champion přivede do Prahy i zajímavé hosty.

Celý článek