BIC Plzeň

BIC News

Vyjádřete svůj názor k připravované evropské legislativě – udržitelnost výroby potravin a zamýšlené označování

Máte zájem zapojit se do přípravy rámcového evropského zákona, který stanoví obecné zásady a cíle? Svým názorem můžete ovlivnit požadavky a povinnosti, které budou definovány.

Malé a střední podniky zabývající se výrobou nebo dodávkami potravin či krmiv mohou v těchto dnech vyjádřit svůj názor na připravovaný udržitelný potravinový systém. Tento systém má poskytovat a propagovat bezpečné, výživné a zdravé potraviny s nízkým dopadem na životní prostředí pro současné i budoucí obyvatele EU, aniž by ohrožoval dostupnost těchto potravin pro lidi žijící mimo EU nebo narušoval jejich přírodní prostředí.

Evropská komise přijala v souvislosti se „Zelenou dohodou pro Evropu“ strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“, jejímž cílem je podpořit přechod na udržitelný potravinový systém. Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ oznámila iniciativu týkající se rámce pro udržitelné potravinové systémy, který Evropská komise předloží v roce 2023. Aktuální průzkum zjišťuje názory malých a středních podniků na tuto politickou iniciativu, a to prostřednictvím sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network, které jsme členem.

Dotazníkové šetření je otevřeno do 30. října 2022.

Můžete využít jednu z možností:

  1. Anonymně vyplnit dotazník, který je připraven i v českém jazyce. V prvním kroku zadat naši identifikaci (CZ00235), vyplnit dotazník a informovat nás o tom (sdělení příslušného kódu vyplněného dotazníku).
  2. Vyplnit a zaslat dotazník (ke stažení níže) na e-mail m.skrz@bic.cz. My následně informace anonymně vložíme do systému, který Evropská komise využívá.
  3. Domluvit si předem schůzku s námi (30-45 min), v rámci které vám představíme služby Enterprise Europe Network, vyplníte dotazník na místě a představíte nám svou firmu. Při osobní schůzce od nás obdržíte jako dárek sportovní tričko.

Předem děkujeme za vaše názory.

Dotazníky ke stažení

Rámec pro udržitelné potravinové systémy

bude horizontálním rámcovým zákonem, jehož cílem bude usnadnit přechod k udržitelnosti a zajistit, aby potraviny uváděné na trh EU byly stále udržitelnější. Stanoví definice, obecné zásady a cíle a vytvoří základ pro požadavky a povinnosti, které budou definovány pro všechny účastníky potravinového systému EU. Bude rovněž obsahovat ustanovení o rámci pro označování udržitelnosti potravin a ustanovení o udržitelném zadávání veřejných zakázek na potraviny. Bude usilovat o to, aby spotřebitelé a veřejné orgány měli možnost rozhodovat se pro udržitelné potraviny. Prostřednictvím rámce pro udržitelné potravinové systémy budou rovněž zavedeny nové systémy řízení pro aktivnější zapojení občanů a zúčastněných stran.

Bc. Miroslava Skrziszowská

Bc. Miroslava Skrziszowská

Enterprise Europe Network
m.skrz@bic.cz
605 210 718
377 205 214

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

BIC Beat - ohlédnutí za prvním setkáním mladých inovačních firem

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 proběhlo první networkingové setkání, připravené v rámci našich aktivit, označovaných jako BIC Beat, zaměřených na budování komunity inovačních firem. Jaké bylo?

Celý článek

O podporu z programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2023 zažádalo celkem 17 firem

V pondělí 2. října byl ukončen příjem žádostí o dotaci z letošní výzvy oblíbeného programu Plzeňské podnikatelské vouchery. Žádost o finanční podporu z programu podalo celkem 17 firem.

Celý článek