BIC Plzeň

BIC News

Cena Podnikatelský projekt roku 2023 pro klienta BIC Plzeň

Společnost Xeno Cell Innovations s.r.o. uspěla v prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku 2023, vyhlašované Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podnikání a inovace. Získala cenu za mimořádný společenský přínos.

Prototyp diagnostické soupravy, s jejíž pomocí lze rychle a s nízkými náklady rozeznat nádorové buňky ve vzorku krve pacienta. To je jeden z výsledků několikaletého výzkumu a vývoje, za nějž byla oceněna plzeňská společnost Xeno Cell Innovations s.r.o. V prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku 2023, vyhlašované Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podnikání a inovace, získala cenu za mimořádný společenský přínos. Díky včasné a dostupné diagnostice se totiž významně zvyšuje úspěšnost léčby rakoviny. Na přípravě a administraci projektu společnost spolupracovala s BIC Plzeň.

Jsme rádi, že tento objev vznikal právě v Plzni. Přitom to mohlo být jinak. Vedoucím vědeckého týmu je totiž Daniel Georgiev, který vystudoval teorii systémů v USA a tam také zahájil svou profesní dráhu. Pro jeho návrat byla rozhodující nabídka Západočeské univerzity v Plzni založit v rámci centra NTIS na Fakultě aplikovaných věd vlastní laboratoř syntetické biologie. Zde mohl podle svých představ vytvořit také výzkumný program, specifický inženýrským přístupem k buněčným systémům. Sestavil multidisciplinární tým mladých výzkumníků, který v roce 2015 se svým výzkumem biotechnologické metody založené na biosenzorech – mikroorganismech naprogramovaných genetickými modifikacemi k funkci vyhledání rakovinných buněk – obsadil 1. místo v kategorii Zdraví a medicína v mezinárodní soutěži iGEM na Massachusettském technologickém institutu (MIT). Tento výzkum určil směr činnosti společnosti Xeno Cell Innovations s.r.o., která byla následně členy týmu založena, aby metodu dále rozvíjela a umožnila její komerční uplatnění v klinické praxi. Firma od univerzity odkoupila práva k patentování vynálezu a nadále s ní jako spin-off úzce spolupracuje, zejména s Katedrou kybernetiky.

„Děkujeme BIC za skvělou spolupráci v přípravě a administraci projektu, bez které by projekt nebyl možný!“ uvedl na LinkedIn Daniel Georgiev (Sampling Human, LinkedIn, 13. 11. 2023).

Rozvoj společnosti jsme měli v BIC Plzeň také možnost podpořit, a to s využitím prostředků města. Nejprve to bylo v programu Plzeňské podnikatelské vouchery, který firmě poskytl dotaci na nákup služeb Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni. Jejich obsahem bylo ověřování funkčnosti biosenzoru na lidských buněčných liniích a testování fluorescenčně značených epitopů buněk pomocí průtokové cytometrie. Další konzultace k programům podpory výzkumu, vývoje a inovací vyústily do spolupráce na přípravě výzkumně-vývojového projektu Biotechnologie pro detekci nádorových buněk. Naše odborné poradenství bylo městem financováno jako tzv. specializované služby PVTP.   Společně jsme formulovali podnikatelský záměr a připravili žádost o dotaci v programu Aplikace, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo. Kromě realizace vlastního výzkumu ale firma musela plnit řadu povinností, jako je publicita, analytická evidence nákladů či podávání zpráv. Zde jsme opět uplatnili naše zkušenosti a provedli ji všemi administrativními nástrahami. Projekt byl úspěšně dokončen a jeho výsledky byly oponenty hodnoceny jako vynikající, zejména s ohledem na jejich jedinečnost v mezinárodním měřítku a perspektivu praktické aplikace v diagnostice maligních onemocnění. Také proto za něj společnost získala výše uvedenou cenu.

Na příkladu společnosti Xeno Cell Innovations s.r.o. se jasně ukazuje, že město Plzeň poskytuje skvělé podmínky pro vznik inovačních firem i účinnou podporu pro uskutečnění jejich podnikatelských záměrů. Nemusí se přitom jednat jen o geneticky modifikované pivní kvasinky, které dokážou jako nanoroboti označit leukemické buňky ve vzorku periferní krve, ale i o inovativní projekty v oboru mechatroniky, materiálového inženýrství, umělé inteligence a v řadě dalších.

 

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

6. května byla vyhlášena nová výzva oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem Plzeňské podnikatelské vouchery.

Celý článek

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek