BIC Plzeň

BIC News

BIC Beat – ohlédnutí za prvním setkáním mladých inovačních firem

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 proběhlo první networkingové setkání, připravené v rámci našich aktivit, označovaných jako BIC Beat, zaměřených na budování komunity inovačních firem. Jaké bylo?

Setkání se zúčastnilo na sedm desítek začínajících i zkušenějších podnikatelů, expertů či zástupců výzkumných organizací a podpůrných institucí. Jádro tvořili klienti BIC Plzeň, zejména účastníci a absolventi inkubačního programu.

Nejen jim přinesl inspiraci úvodní rozhovor s Milanem Legátem, zakladatelem společnosti Amitia, která vyvíjí řešení založená na umělé inteligenci. Mohli se například dovědět, jakou roli sehrály v jeho podnikatelském příběhu zkušenosti z práce v zahraničních firmách zabývajících se vývojem v oblasti řečových technologií, proč se rozhodl vrátit se do Plzně, jaký význam měla při zakládání a rozjezdu jeho firmy možnost spolupracovat s Katedrou kybernetiky FAV ZČU a využívat služby BIC Plzeň nebo jaký je jeho pohled na financování firmy kapitálovým vstupem investora.

„BIC Beat propojuje inovativní komunitu! Skvělá networkingová akce.”

Následovala část večera vyhrazená pro krátká představení dalších členů rodící se startupové komunity. Pavel König se pochlubil, kam se od absolvování pilotního běhu inkubačního programu v roce 2021 posunula jeho společnost PlantControl, dodávající chytré zavlažovací systémy. Tadeáš Kapic prezentoval softwarový nástroj BriefBo, usnadňující komunikaci mezi kreativci a jejich zákazníky, jehož vývojem se od jara 2023 zabývá s podporou v inkubačního programu společnost Guava. Od podzimu 2023 pak inkubační program využívá i firma Tvoje kšandy, jejíž originální produkty předvedla Gábina Němečková. Tuto trojici doplnil Jan Pohořelý, vítěz letošní BoostUp Night, který o produktech své společnosti Čočkýna nejen mluvil, ale nabídl je také k ochutnání (jedná se totiž o nový křupavý snack).

Další část setkání byla věnována aktuálním informacím o podpoře startupů, financované z veřejných zdrojů. Hana Zemenová z agentury CzechInvest upozornila na vyhlášení III. výzvy k předkládání žádostí o podporu z programu Technologická inkubace. Konzultanti BIC Plzeň pak informovali o dalším běhu inkubačního programu, kam se bude možné hlásit začátkem roku 2024, a o chystané II. výzvě programu Kreativní vouchery Ministerstva kultury.

“Večer byl velmi inspirativní, setkal jsem se s neuvěřitelně zajímavými lidmi.”

Poslední dvě hodiny již byly vyhrazeny čistě pro networking. Naplno se rozběhly rozhovory mezi podnikateli i první předběžné konzultace s experty. Přestože to byla zdaleka nejdelší část programu, mnozí by evidentně v hovoru a navazování kontaktů rádi pokračovali i déle. Z osobních reakcí účastníků bylo v závěru zřejmé, že setkání naplnilo či dokonce předčilo jejich očekávání.

Pochvalné posty se objevily i na sociálních sítích. „Skvělá akce,“ napsal Milan Edl, proděkan Fakulty strojní ZČU a krajský RIS3 manažer. „Večer byl velmi inspirativní, setkal jsem se s neuvěřitelně zajímavými lidmi,“ uvedl mimo jiné David Šmat, poradce SalesUp. „BIC Beat propojuje inovativní komunitu! Skvělá networkingová akce,“ začíná svůj příspěvek Milan Legát ze společnosti Amitia. „Setkání bylo opravdu inspirativní, proto si další BIC Beat rozhodně nenechte uniknout,“ doporučili kolegové z Fakulty ekonomické ZČU.

Účastníci, kteří následně vyplnili hodnotící dotazník, se jednomyslně shodli na tom, že příště přijdou znovu a že by účast doporučili i ostatním. Oceňovali především možnost neformálně si promluvit s mnoha zajímavými lidmi a navázat nové kontakty. Děkujeme za náměty, které zohledníme při přípravě jarního setkání.

Spoluorganizátorem byl SIT Port, který se postaral o bezvadné technické zajištění akce v atraktivních prostorách SeedUp Space v nejvyšším patře plzeňského TechToweru; na financování se významně podílel Plzeňský kraj.

Vyhlášení 7. výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Program Eurostars-3 podporuje malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vytvářet inovativní řešení.

Celý článek

Granty na ochranu duševního vlastnictví malých a středních firem – SME Fund 2024

I v roce 2024 mohou malé a střední podniky získat finanční podporu na náklady související s duševním vlastnictvím. Program nově pokrývá i další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Celý článek