BIC Plzeň

BIC Events

Seminář: Partnerství znalostního transferu a Spolupráce – Klastry

Ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) vás zveme na seminář s názvem Partnerství znalostního transferu a Spolupráce – Klastry.

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami nově vyhlášených výzev zmíněných programů. Zároveň budou stručně představeny úspěšné projekty a zkušenosti z předchozích výzev.

Kdy: úterý 23. dubna 2024, 10:00-12:00

Kde: místnost UV 115b, Fakulta strojní ZČU, Univerzitní 22, Plzeň


Registrace

Registrace je možná do 19. dubna. Účast na akci je bezplatná.


Program:
09:45 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:15 Představení API
10:15 – 11:15 Představení výzev (API)
11:15 – 11:45 Zkušenosti z praxe s Partnerstvím znalostního transferu (BIC Plzeň)
11:45 – 12:00 Dotazy


Partnerství znalostního transferu:

Program si klade za cíl vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.


Spolupráce – Klastry:

Cílem programu je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

 

Bližší informace poskytne Ing. Renata Pašková (API), +420 727 805 854, renata.paskova@agentura-api.org

Pozvánka

Speed-Match 2024 International Networking Event

Připojte se na Speed-Match 2024, mezinárodní akci zaměřenou na letecký, železniční a automobilový průmysl.

Celý článek

Textile Connect 2024

Jste součástí textilního průmyslu a hledáte nové výrobní a obchodní partnery? Připojte se na Textile Connect 2024, mezinárodní online matchmakingový event pro textilní sektor.

Celý článek