BIC Plzeň

BIC Events

Smart Manufacturing Matchmaking 2022

Využijte příležitost navázat kontakt se zástupci firem, výzkumných organizací a orgány veřejné správy, které se zabývají oblastí Smart Manufacturing a Industry 4.0.

Digitalizace a Průmysl 4.0 jsou aktuálními tématy napříč obory. Společnost čelí novým výzvám, ale také využívá příležitosti, které přinášejí nové technologie. Využijte možnost virtuálních jednání a nabídněte inovační technologie zástupcům firem, institucí a měst. Cílem akce je propojit evropské subjekty, navázat nové obchodní kontakty, najít partnery pro další výzkum a vývoj nebo seznámit se s nejnovějšími technologiemi, které už nalezly své praktické uplatnění.

Akce je vhodná pro zástupce firem, start-upů, pracovníky univerzit a výzkumných center.

TERMÍN: 17. – 18. listopadu 2022
Místo konání: online
Registrace je otevřená až do zahájení akce. Čím dříve se ale přihlásíte, tím více času máte na výběr partnerů pro jednání. Účast na akci je bezplatná.

CHCI PŘEJÍT NA STRÁNKY AKCE

Pozvánka ke stažení

Jak to funguje v praxi aneb co musíte udělat

  1. Přejít na stránky akce a zaregistrovat se.
  2. Vytvořit si firemní profil v angličtině – vyplníte údaje o firmě, představíte ji a uvedete, koho nebo co hledáte a nabízíte.
  3. Projít si profily ostatních firem – dají se využít přednastavené filtry.
  4. Požádat vybrané zástupce firem o schůzky a projít si žádosti o schůzku zaslané vám.
  5. Potvrdit/odmítnout schůzky.
  6. Na základě harmonogramu, který vám bude v předstihu zaslán, se včas připojit na domluvené online jednání.

Pokud si nejste jistí, rádi vám pomůžeme projít celým uvedeným administrativním procesem.

Kontakt

Máte k akci otázky nebo se chcete poradit, jak vše probíhá? Chcete pomoci s registrací?

Mgr. Michal Kuncl

Mgr. Michal Kuncl

Enterprise Europe Network
kunclm@bic.cz
605 284 201
377 205 215

Akci pořádá italské technologické centrum SPIN – Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico ve spolupráci s dalšími českými a zahraničními partnery ze sítě Enterprise Europe Network.

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Speed-Match 2024 International Networking Event

Připojte se na Speed-Match 2024, mezinárodní akci zaměřenou na letecký, železniční a automobilový průmysl.

Celý článek

Textile Connect 2024

Jste součástí textilního průmyslu a hledáte nové výrobní a obchodní partnery? Připojte se na Textile Connect 2024, mezinárodní online matchmakingový event pro textilní sektor.

Celý článek