BIC Plzeň

BIC Events

Rozhovory na cestě BY-CZ: Ochrana klimatu v podniku: energetický faktor

Přijďte na neformální networkingovou a informační akci pro zástupce malých a středních podniků z Bavorska a příhraničních oblastí České republiky.

Během přivítání se zapojíte do rozhovoru s ostatními účastníky a získáte stručné informace o tématu od odborníků z regionu. Následná procházka po Arrachském rašeliništi a informace o energetickém parku Arrach vám poskytnou další pohled na ochranu klimatu a udržitelnost. Setkání pak můžete zakončit v parku u jezera, kde bude k dispozici občerstvení a nápoje.

KDY: čtvrtek 8. září 2022 od 17 hod.
KDE: Seepark Arrach (Bavorsko)
parkování možné na parkovišti Seepark Arrach
příjezd vlakem: nádraží Arrach (cca 10 minut chůze do Seeparku)

Účast na akci je bezplatná, po celou dobu bude simultánně tlumočena. Je nutná předchozí registrace, počet míst je omezen.

Program

17:00 | Sraz u pavilonu v Seeparku Arrach (Jezerní park)
Uvítání, občerstvení a nápoje
Rozdávání sluchátek pro tlumočení
17:05 | Impulzivní příspěvky
Iniciativa OHA!
Planungsteam (Plánovací tým) Schmid, Stefan Schmid: Certifikace Udržitelná budova
Přednášející z ČR, bude postupně upřesněno
17:40 | Sraz na prohlídku rašeliniště (Arracher Moor) s průvodkyni na parkovišti u Seeparku
Procházka po naučné stezce rašeliniště Arrachu: přednáška průvodkyně Moniky Eckl na různých stanovištích na rašeliništi a v Energetickém Parku, možnost dotazů.
18:40 | Návrat do pavilonu v Seeparku
18:50 | Závěr s občerstvením a nápoji v pavilonu
20:00 | Ukončení akce

Pozvánka ke stažení

Přihlášky a informace k akci vám poskytne

Verena Nirschl
Evropský region Dunaj-Vltava
E: verena.nirschl@bezirk-oberpfalz.de

Pořadatelé akce: Initiativa OHA!, Poradenská kancelář Horní Falc v Chamu a Evropský region Dunaj-Vltava

Innovation Village 2022: Virtual Edition

Hledáte nové technologie, které odpovídají současným standardům a požadavkům na udržitelnost? Nebo naopak přicházíte s inovativním řešením? Zaregistrujte se na online matchmakingovou akci.

Celý článek

CEE Automotive Supply Chain 2022

Navštivte největší mezinárodní fórum v automobilovém sektoru na Slovensku, které kombinuje konferenci, výstavu a matchmaking.

Celý článek