BIC Plzeň

BIC Events

Plasma Surface Engineering 2022 Matchmaking

Zveme vás na konferenci Plasma Surface Engineering 2022 v Erfurtu, kterou letos poprvé doplní hybridní organizovaná matchmakingová akce sítě Enterprise Europe Network. Od 5. do 23. září 2022 se mohou účastníci konference, ale i podnikatelé a výzkumní pracovníci zvenčí, sejít na předem domluveném jednání. 

Cílem matchmakingové akce je propojit evropské firmy, navázat nové obchodní a výzkumné kontakty a seznámit se s nejnovějšími technologiemi, které už nalezly své praktické uplatnění.

Partnerskou zemí konference je letos Česká republika. Mezi přednášejícími jsou zástupci z českých univerzit z Plzně, Prahy, Brna, Olomouce a dalších. Předsedou akce byl zvolen prof. Jaroslav Vlček ze Západočeské univerzity v Plzni.

Hlavní témata konference

 • Plazmové a iontové inženýrství povrchů.
 • Technologie povrchových úprav.
 • Aplikace a vlastnosti povlaků.
 • Charakterizace a simulace vrstev a procesů.
 • Nové trendy v oblasti plazmového inženýrství povrchů.
 • Plazmová katalýza pro konverzi plynů.

Termíny a poplatky

Termín konference: 12.-15. září
Místo konání: Erfurt, Německo
Registrace na b2b akci je otevřená až do 19. září. Čím dříve se ale přihlásíte, tím více času máte na výběr partnerů pro jednání.

On-site b2b schůzky: 13.-14. září
Jako účastník konference máte účast na matchmakingu bezplatnou.

Virtuální schůzky: 5.-23. září
Je nutné uhradit poplatek za účast na online b2b 55 EUR.

PSE 2022 mezinárodní matchmaking                KONFERENCE PSE 2022

Jak to funguje v praxi aneb co musíte udělat

 1. Přejít na stránky akce a zaregistrovat se.
 2. Vytvořit si firemní profil v angličtině – vyplníte údaje o firmě, představíte ji a uvedete, koho nebo co hledáte a nabízíte.
 3. Projít si profily ostatních firem – dají se využít přednastavené filtry.
 4. Požádat vybrané zástupce firem o schůzky a projít si žádosti o schůzku zaslané vám.
 5. Potvrdit/odmítnout schůzky.
 6. Na základě harmonogramu, který vám bude v předstihu zaslán, se včas dostavit na určené setkání k jednacímu stolu (13. – 14. září) nebo se připojit na virtuální schůzku (5.- 23. září).

Pokud si nejste jistí, rádi vám pomůžeme projít celým uvedeným administrativním procesem.

Ve kterých oborech uplatníte plazmové inženýrství povrchů?

Kontakt

Máte k akci otázky nebo se chcete poradit, jak vše probíhá? Chcete pomoci s registrací?

Mgr. Michal Kuncl

Mgr. Michal Kuncl

Enterprise Europe Network
kunclm@bic.cz
605 284 201
377 205 215

Organizátoři konference jsou European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering (EJC) a Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. (EFDS). Organizátorem matchmakingu je Industrie- und Handelskammer Erfurt ve spolupráci s dalšími členy sítě Enterprise Europe Network.

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Nebojte se legislativy v oblasti AI: AI a odpovědnost

Jste připraveni prozkoumat AI, ale zajímá vás pravidla?

Celý článek

Seminář: Partnerství znalostního transferu a Spolupráce - Klastry

Ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) vás zveme na seminář s názvem Partnerství znalostního transferu a Spolupráce - Klastry.

Celý článek