BIC Plzeň

BIC Events

2. ročník konference Inteligentní specializace regionu 2021

Druhý ročník konference Inteligentní specializace regionu 2021 shrne aktivity, které proběhly v  období od minulé konference v roce 2019, připomene důvody, proč využívat inteligentní specializaci a představí způsoby jejího využití pro rozvoj regionu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

KDY: čtvrtek 21. října 2021 9:30 – 15:30 hod.

Konference je zdarma a bude tlumočena do německého jazyka.

CHCI SE ZAREGISTROVAT

Na konferenci budete mít možnost:
 • získání aktuálních informací o podpoře výzkumu, vývoje a inovací,
 • inspirovat se zkušenostmi s rozvojem témat mobility, digitalizace, umělé inteligence a robotiky v Horním Rakousku,
 • setkání se zajímavými lidmi,
 • ovlivnit regionální prostředí pro podnikání, výzkum a vývoj,
 • diskutovat konkrétní záměry v našem kraji na podporu digitalizace, 5G sítě, využití vodíku apod.
Součástí konference bude také jednání krajských oborových inovačních platforem, do kterých se můžete zapojit. Platformy jsou zaměřeny na témata nových materiálů, inteligentních výrobních systémů, chytré mobility, a biomedicíny a techniky ve zdravotnictví.

Vaše názory budete moci diskutovat s Jaromírem Šilhánkem ze Škody Transportation, Mathiasem Eickhoffem ze ZF Engineering s.r.o., Michalem Kučerou ze Škody Electric a dalšími.

PROGRAM
8.30 – 9.30  registrace
9.30 – 9.50  úvod (představitelé Plzeňského kraje, města Plzeň, ZČU, LF v Plzni UK)
9.50 – 10.50  Proč inteligentní specializace
 1.     Specializace v podpoře EU pro výzkum, vývoj a inovace
 2.     Specializace a národní podpora výzkumu a inovací
 3.     Zahraniční zkušenost – Horní Rakousko a realizace S3 strategie založené na inteligentní specializaci
11.20 – 13.00  Jak dál v inteligentní specializaci Plzeňského kraje
 1.     Činnost a výsledky krajských oborových inovačních platforem
 2.     Využití inteligentní specializace v regionálním marketingu
 3.     Panelová diskuze k inteligentní specializaci

13.00 – 14.00  Přestávka na oběd

14.00 – 15.30  Paralelní jednání krajských oborových inovačních platforem
 1. Chytrá mobilita
 2. Nové materiály
 3. Inteligentní výrobní systémy
 4. Biomedicína a technika ve zdravotnictví
Více informací naleznete na webu inovujtevpk.cz.

Kontakt na organizátora: isr.konference@plzensky-kraj.cz

Na akci bude vyžadováno dodržování koronavirových opatření platných v den konání akce.

Konference Inteligentní specializace regionu 2021

Innovation Village 2022: Virtual Edition

Hledáte nové technologie, které odpovídají současným standardům a požadavkům na udržitelnost? Nebo naopak přicházíte s inovativním řešením? Zaregistrujte se na online matchmakingovou akci.

Celý článek

CEE Automotive Supply Chain 2022

Navštivte největší mezinárodní fórum v automobilovém sektoru na Slovensku, které kombinuje konferenci, výstavu a matchmaking.

Celý článek