BIC Plzeň

BIC Events

Konference Inteligentní specializace regionu 2022

Jaké příležitosti a jaká rizika přinášejí globální trendy pro firmy, výzkumné a vzdělávací organizace v Plzeňském kraji? A jak na ně reagovat ve výzkumu, vývoji a inovacích?

Zveme vás na již tradiční každoroční konferenci Inteligentní specializace regionu 2022. Cílem konference je věnovat se otázkám role a podpory vzdělanosti, výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomický rozvoj Plzeňského kraje.

V dopolední části programu vystoupí např. český ekonom a člen Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, ředitel Technologické agentury ČR Martin Bunček a vedoucí pobočky IHK Regensburg Richard Brunner. Odpolední část bude věnována diskuzi u kulatých stolů o inovačních příležitostech a výzvách pro Plzeňský kraj dle oborových priorit, kterou povedou zástupci Technologického centra Akademie věd.

KDY: úterý 7. června 2022  9 – 15 hod
KDE: Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň

Akce je bezplatná, bude simultánně tlumočena do německého jazyka.
Je nutná předchozí registrace nejpozději do 30. května nebo do naplnění kapacity.

CHCI SE ZAREGISTROVAT

Program

Registrace účastníků 8:00 – 9:00
Zahájení 9:00 – 9:30

1. blok 9:30 – 10:30 Přednášky

  • Globalizace za vrcholem: Co způsobily a ještě způsobí covidová a ukrajinská krize naší ekonomice? Mojmír Hampl, ekonom, člen Národní rozpočtové rady, bývalý viceguvernér České národní banky
  • Společenské výzvy a aktivity výzkumu, vývoje a inovací; Martin Bunček, ředitel Technologické agentury ČR

Coffee break

2. blok 11:00 – 12:15 Přednášky

  • Jak rozvíjet konkurenceschopný přeshraniční region Plzeňský kraj – Horní Falc? Richard Brunner, vedoucí pobočky IHK Regensburg v Chamu
  • Oborová specializace a krajské inovační platformy v Plzeňském kraji; Jana Klementová, Krajská RIS3 manažerka
  • Globální megatrendy: Inovační příležitosti a nastupující výzvy pro Plzeňský kraj; Ondřej Pokorný, zástupce vedoucího Oddělení strategických studií, Technologické centrum AV ČR

Oběd

3. blok 13:30 – 15: 00 Kulaté stoly

  • Diskuze inovačních příležitostí a výzev pro Plzeňský kraj dle oborových priorit

PODROBNOSTI A AKTUALITY KE KONFERENCI

Pozvánka ke stažení

Kontakt na pořadatele

E: isr.konference@plzensky-kraj.cz

Pořadatelé akce jsou Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Konference je realizována v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623.

Rozhovory na cestě BY-CZ: Ochrana klimatu v podniku: energetický faktor

Přijďte na neformální networkingovou a informační akci pro zástupce malých a středních podniků z Bavorska a příhraničních oblastí České republiky.

Celý článek

Jak podat žádost o dotaci z programu Plzeňské podnikatelské vouchery

Znáte program na podporu spolupráce firem a výzkumných organizací? Letos bude podání žádosti ještě jednodušší! Přijďte si poslechnout, jaké změny a novinky přináší výzva č. 2022.

Celý článek