BIC Plzeň

BIC Events

Digitální transformace 2022

aneb “Úspěšná implementace digitálních inovací v soukromé i veřejné sféře”. Seznamte se s vybranými příklady dobré praxe, které Česko v oblasti digitálních inovací nabízí.

Digitální inovace se stávají každodenní realitou a prvky „4.0“ nejprve aplikované ve výrobních odvětvích úspěšně prorůstají i do obchodu a služeb. Je však třeba, aby se inovativní řešení, která s úspěchem využívá soukromá sféra, stávala i běžnou součástí veřejného prostoru. A aby spolu soukromá a veřejná sféra navzájem dobře komunikovaly a sdílely své příklady dobrých praxí, které jsou navzájem využitelné.

A právě proto vás zveme na akci Digitální transformace 2022 zaměřenou na propojování digitálních inovací v soukromém a veřejném sektoru.

KDY: středa 26. října 2022  10:00 – 12:30 hod.
KDE: Správa informačních technologií města Plzně, Event Space, Cukrovarská 20, Plzeň nebo také online

Účast na akci je bezplatná. Je nutná předchozí registrace – prosím uveďte, zda se zúčastníte osobně nebo online.

Co se na akci dozvíte?

  • Praktické příklady implementace užitečných digitálních řešení v praxi z oblastí životního prostředí, sledování stavu objektů a pozemků, sdílení dat, předvídání a zvládání nástrah dopravy a logistiky, dále příklady z oblasti průmyslové výroby a správy věcí veřejných.
  • Informace o konkrétních běžících i perspektivních dotačních schématech na podporu digitální transformace i službách na podporu investic.

CHCI SE ZAREGISTROVAT

Pozvánka a harmonogram akce

Kontakt na pořadatele

Mgr. Tereza Šamanová 
sdružení CzechInno
E: samanova@czechinno.cz
M: 723 074 150

Digitální transformace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti

Sdružení CzechInno a Hub pro digitální inovace se ve spolupráci s dalšími partnery letos již sedmým rokem vydávají do regionů ČR, aby v nich působící firmy i organizace na podporu podnikání vtáhli do tematiky digitální transformace, představili novinky z evropské i národní úrovně a seznámili se s běžícími příklady dobrých praxí v regionech, inspirovali se novinkami a napomohli lepšímu propojení informací i navázání nové spolupráce v B2B kontextu.

Celý článek

BRNO INDUSTRY 4.0

Zveme vás na 7. ročník mezinárodní B2B konference o digitalizaci výroby a chytrých technologiích pro průmysl. Využijte možnosti potkat se osobně s přednášejícími a dalšími účastníky tváří v tvář a užijte si možnosti i neformálního networkingu.

Celý článek