BIC Plzeň

BIC Reference

SandyStation s.r.o.

Společnost SandyStation založili studenti/absolventi Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, aby komerčně využili svůj originální produkt z oblasti rozšířené reality: interaktivní pískoviště.  Jedná se o zábavnou (a) vzdělávací pomůcku, určenou zejména pro školy a science centra (např. Techmania, iQLANDIA). Na povrch reálného pískoviště je shora promítán obraz, který se mění podle reliéfu písku. Ručním přetvářením písečné krajiny tak lze vytvářet vlastní fantazijní svět plný barev.

www.sandystation.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Jednatel společnosti se obrátil na BIC Plzeň v momentě, kdy se rozhodl začít se naplno věnovat uvedené podnikatelské činnosti. Po setkání s konzultanty BIC Plzeň se rozhodl využít následující služby:

  • Pronájem kanceláře v podnikatelském inkubátoru v budově Morseova 5 v areálu vědeckotechnického parku Plzeň, navazujícího na městský industriální park Borská pole, v blízkosti Západočeské univerzity
  • Konzultace nad podnikatelským záměrem, spočívající v pojmenování jeho klíčových bodů (metoda lean canvas), nalezení silných a slabých stránek, stanovení cílů firmy a hledání způsobu, jak jich efektivně dosáhnout: Byl doporučen způsob, jak pracovat se zákaznickými segmenty, zjistit jejich potřeby a podle nich sestavit mix marketingových nástrojů. Poradci také navrhli firmě na míru nástroj pro podrobné plánování příjmů a výdajů.
  • V rámci konzultací pomohli konzultanti BIC Plzeň zpracovat prezentaci podnikatelského záměru, která sloužila jako přihláška do soutěže Vodafone Nápad roku 2016. Mezi 171 přihlášenými se firmě SandyStation podařilo probojovat do semifinále mezi TOP 30.
  • Pomoc se získáním dotace na služby výzkumné organizace v programu podnikatelské vouchery: Potřebu vytvoření návrhu demontovatelného mobilního rámu a stojanu pro interaktivní pískoviště doporučili poradci BIC Plzeň řešit ve spolupráci s ateliérem produktového designu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Pomohli také formulovat zadání a vyřídit žádost o dotaci na služby fakulty.

Publikováno: 05/2016

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek