BIC Plzeň

BIC Reference

PEŠEK Machinery s.r.o.

Společnost PEŠEK Machinery s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou speciálních strojů a přípravků pro zefektivnění výrobních procesů. Jejím typickým produktem jsou hydraulické a pneumatické nosiče forem, využívané pro ovládání sekacích, laminovacích a lisovacích nástrojů. Dodává je výrobním podnikům v řadě evropských zemí, a to jak samostatně, tak jako kompletní pracoviště včetně periferií.

Jak společnost využila služeb BIC Plzeň?

Majitel společnosti požádal BIC Plzeň o konzultaci k možnostem podpory svého inovačního záměru. Po vyjasnění východisek a cílů záměru doporučili konzultanti využití programu OP PIK Partnerství znalostního transferu. Poté pomohli najít na Fakultě strojní ZČU vhodné partnerské pracoviště, koncipovat a formulovat projekt a podat žádost o dotaci. Ze strany poskytovatele dotace byla vysoce hodnocena formální i obsahová kvalita předloženého projektu. Díky tomu bude firma moci v následujících 2 letech čerpat finanční podporu na získávání znalostí v oblasti pevnostních a teplotních výpočtů a strojírenské typizace a unifikace. S využitím těchto znalostí a za pomoci čerstvého absolventa, zaměstnaného univerzitou pro práci na projektu, pak provede inovaci jednoho typu svých produktů: speciálních zařízení pro ohřev polotovarů. Zrychlí se proces jeho návrhu i výroby a dojde k optimalizaci konstrukčního řešení. Bude tak možné například zvýšit pevnost a tuhost konstrukce bez zbytečné spotřeby materiálu. S administrací a plněním povinností příjemce podpory firmě opět pomohou konzultanti BIC Plzeň.

Kvalitu procesů a produktů podniku i jeho dosavadní hospodářský rozvoj ocenily také odborné poroty v prestižních podnikatelských soutěžích, což se projevilo v jeho umístění na čelných pozicích:
  • vítěz soutěže Vodafone Firma roku 2019 Plzeňského kraje,
  • 2. místo v soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2019, v kategorii Malá firma.

Publikováno: 12/2020

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek