BIC Plzeň

BIC Reference

MATEX PM, s.r.o .

Firma se zabývá zejména výrobou komponent pro automobilový průmysl a službou povrchového kalení, navařování a svařování laserem. Dále nabízí komplexní služby v oblasti automatizace, tj. stavbu robotických systémů zejména pro laserové svařování, povrchové kalení a manipulaci.

www.matexpm.com

V oblasti vývoje a aplikací laserových technologií patří již řadu let mezi přední společnosti v Evropě. V roce 2008 si společnost na základě vlastního designu vybudovala pracoviště laserových technologií. Následně MATEX PM začal jako první v ČR komerčně nabízet služby laserového zpracování materiálu – svařování, nanášení vrstev a kalení na zakázku. Pracuje jako tzv. „job-shop“. Každá zakázka je jedinečná a často vyžaduje úpravu technologického postupu. Ty jsou vyvíjeny ve vlastním výzkumném a vývojovém centru Laser ARC.

Unikátní zakázky vyžadující vývoj a uplatnění speciálních technologických postupů prováděla společnost například pro ŠKODA AUTO a.s., JE Dukovany, TOS VARNSDORF a.s., Doosan Škoda Power či ČKD group.

V roce 2014 společnost svůj rozvoj završila vítězstvím v krajském kole soutěže VODAFONE FIRMA ROKU.

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

V prvních letech podnikání využívala společnost pro své metalografické laboratoře i pro kancelář vedení zázemí poloprovozní budovy podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň v areálu Vědeckotechnického parku na Borských polích.

S poradci BIC Plzeň konzultovali zakladatelé společnosti nastavení cílů podniku i způsob, jak jich dosáhnout. Výstupy z těchto konzultací pak posloužily jako základ podnikatelského záměru pro získání zvýhodněného úvěru. S pomocí BIC tak firma získala zdroje pro financování nákupu svého prvního laboratorního vybavení z programu Kredit (Operační program Průmysl a podnikání).

Když se potvrdil komerční potenciál laserových technologií ve strojírenství a vedení společnosti se rozhodlo investovat do nového zařízení, obrátilo se opět na BIC Plzeň. Konzultanti pomohli najít vhodné dotační programy a zpracovat žádosti, včetně podnikatelského záměru, finančního plánu a dalších příloh. Pomoc poskytli i při realizaci projektů, zejména při výběrových řízeních na dodavatele strojů a zařízení, při zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv a žádostí o platbu. Postupně se tak podařilo získat v OPPI (Operační program Podnikání a inovace) dotace na následující projekty:

  • Robotizované laserové pracoviště (3 361 tis. Kč) – výkonový laser a průmyslové roboty pro laserové kalení a svařování.
  • LASER ARC – Laser Applied Research Center (3 720 tis. Kč) – vybavení vývojového pracoviště pro laserové úpravy povrchu, svařování a pájení, výzkum strukturních a mechanických změn způsobených interakcí laserového paprsku s materiálem a simulace teplotních dějů, polí a pnutí, např. elektronový mikroskop a přístroje pro mechanickou zkušebnu.
  • Technologie laserového navařování (3 600 tis. Kč) – laser a obráběcí centrum pro opravy a navařování dílů se složitými tvary povrchu.

Společnost MATEX PM patří i díky uvedeným projektům mezi technologicky nejlépe vybavené podniky zabývající se laserovým zpracováním materiálů.

Své služby MATEX PM nenabízí jen v ČR. Firma se pravidelně účastní mezinárodních networkingových akcí, které spoluorganizujeme díky členství v projektu Enterprise Europe Network.

Aktualizováno: 04/2021

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek