BIC Plzeň

BIC Reference

MATEX PM, s.r.o .

Firma se zabývá zejména výrobou komponent pro automobilový průmysl a službou povrchového kalení, navařování a svařování laserem. Dále nabízí komplexní služby v oblasti automatizace, tj. stavbu robotických systémů zejména pro laserové svařování, povrchové kalení a manipulaci.

www.matexpm.com

V oblasti vývoje a aplikací laserových technologií patří již řadu let mezi přední společnosti v Evropě. V roce 2008 si společnost na základě vlastního designu vybudovala pracoviště laserových technologií. Následně MATEX PM začal jako první v ČR komerčně nabízet služby laserového zpracování materiálu – svařování, nanášení vrstev a kalení na zakázku. Pracuje jako tzv. „job-shop“. Každá zakázka je jedinečná a často vyžaduje úpravu technologického postupu. Ty jsou vyvíjeny ve vlastním výzkumném a vývojovém centru Laser ARC.

Unikátní zakázky vyžadující vývoj a uplatnění speciálních technologických postupů prováděla společnost například pro ŠKODA AUTO a.s., JE Dukovany, TOS VARNSDORF a.s., Doosan Škoda Power či ČKD group.

V roce 2014 společnost svůj rozvoj završila vítězstvím v krajském kole soutěže VODAFONE FIRMA ROKU.

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

V prvních letech podnikání využívala společnost pro své metalografické laboratoře i pro kancelář vedení zázemí poloprovozní budovy podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň v areálu Vědeckotechnického parku na Borských polích.

S poradci BIC Plzeň konzultovali zakladatelé společnosti nastavení cílů podniku i způsob, jak jich dosáhnout. Výstupy z těchto konzultací pak posloužily jako základ podnikatelského záměru pro získání zvýhodněného úvěru. S pomocí BIC tak firma získala zdroje pro financování nákupu svého prvního laboratorního vybavení z programu Kredit (Operační program Průmysl a podnikání).

Když se potvrdil komerční potenciál laserových technologií ve strojírenství a vedení společnosti se rozhodlo investovat do nového zařízení, obrátilo se opět na BIC Plzeň. Konzultanti pomohli najít vhodné dotační programy a zpracovat žádosti, včetně podnikatelského záměru, finančního plánu a dalších příloh. Pomoc poskytli i při realizaci projektů, zejména při výběrových řízeních na dodavatele strojů a zařízení, při zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv a žádostí o platbu. Postupně se tak podařilo získat v OPPI (Operační program Podnikání a inovace) dotace na následující projekty:

  • Robotizované laserové pracoviště (3 361 tis. Kč) – výkonový laser a průmyslové roboty pro laserové kalení a svařování.
  • LASER ARC – Laser Applied Research Center (3 720 tis. Kč) – vybavení vývojového pracoviště pro laserové úpravy povrchu, svařování a pájení, výzkum strukturních a mechanických změn způsobených interakcí laserového paprsku s materiálem a simulace teplotních dějů, polí a pnutí, např. elektronový mikroskop a přístroje pro mechanickou zkušebnu.
  • Technologie laserového navařování (3 600 tis. Kč) – laser a obráběcí centrum pro opravy a navařování dílů se složitými tvary povrchu.

Společnost MATEX PM patří i díky uvedeným projektům mezi technologicky nejlépe vybavené podniky zabývající se laserovým zpracováním materiálů.

Své služby MATEX PM nenabízí jen v ČR. Firma se pravidelně účastní mezinárodních networkingových akcí, které spoluorganizujeme díky členství v projektu Enterprise Europe Network.

Aktualizováno: 04/2021

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek