BIC Plzeň

BIC Reference

GTW BEARINGS s.r.o.

Společnost je největším tuzemským a předním evropským výrobcem průmyslových kluzných ložisek založených na cínové kompozici. Společnost se také věnuje návrhu a vývoji těchto produktů. Ložiska a ložiskové systémy společnosti se uplatňují v turbínách, elektromotorech a generátorech, průmyslových převodovkách, čerpadlech, lisech, bucharech, turbokompresorech, třtinových mlýnech a v dalších točivých strojích.

www.gtw.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Konzultanti BIC Plzeň pomáhají podniku získávat finanční podporu na vývoj nových produktů i na investice související se zaváděním inovovaných produktů na trh.

V roce 2014 společnost ve spolupráci s BIC Plzeň definovala ložiskové stavebnicové systémy pro horizontální uložení hřídelů rychloběžných strojů a speciální axiální ložiska se samovyrovnávacími naklápěcími segmenty jako oblast, která je perspektivní pro výzkum, vývoj a následnou výrobu s velkým tržním potenciálem.

Konzultanti BIC Plzeň navrhli vývoj prototypů v rámci společného projektu s NTC ZČU v Plzni a s VZÚ Plzeň s využitím podpory z programu ALFA TAČR. Výsledkem spolupráce byl vypracovaný projekt, ustanovené konsorcium subjektů, projektový harmonogram se stanovenými kompetencemi řešitelů, kritickými body a systémem kontroly, podrobný projektový rozpočet a tržní analýza prokazující uplatnění nových výrobků na globálním trhu.

Konzultanti BIC Plzeň rovněž zpracovali investiční záměr pro vybudování nového vývojového oddělení vč. posouzení rentability investice s využitím podpory ze strukturálních fondů EU.

Publikováno: 5/2016

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Zabavit potomky a ještě je něco naučit? Pomocí nového průvodce v online cvičeních mají děti větší motivaci vyplňovat cvičení. www.fraus.cz

Celý článek

DENTA-Centrum zubní péče s.r.o.

Společnost se specializuje na estetickou stomatologii. Při své práci lékaři využívají nejnovější medicínské poznatky, nové přístroje a materiály. www.dentaplzen.cz

Celý článek