BIC Plzeň

BIC Reference

GTW BEARINGS s.r.o.

Společnost je největším tuzemským a předním evropským výrobcem průmyslových kluzných ložisek založených na cínové kompozici. Společnost se také věnuje návrhu a vývoji těchto produktů. Ložiska a ložiskové systémy společnosti se uplatňují v turbínách, elektromotorech a generátorech, průmyslových převodovkách, čerpadlech, lisech, bucharech, turbokompresorech, třtinových mlýnech a v dalších točivých strojích.

www.gtw.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Konzultanti BIC Plzeň pomáhají podniku získávat finanční podporu na vývoj nových produktů i na investice související se zaváděním inovovaných produktů na trh.

V roce 2014 společnost ve spolupráci s BIC Plzeň definovala ložiskové stavebnicové systémy pro horizontální uložení hřídelů rychloběžných strojů a speciální axiální ložiska se samovyrovnávacími naklápěcími segmenty jako oblast, která je perspektivní pro výzkum, vývoj a následnou výrobu s velkým tržním potenciálem.

Konzultanti BIC Plzeň navrhli vývoj prototypů v rámci společného projektu s NTC ZČU v Plzni a s VZÚ Plzeň s využitím podpory z programu ALFA TAČR. Výsledkem spolupráce byl vypracovaný projekt, ustanovené konsorcium subjektů, projektový harmonogram se stanovenými kompetencemi řešitelů, kritickými body a systémem kontroly, podrobný projektový rozpočet a tržní analýza prokazující uplatnění nových výrobků na globálním trhu. Dále jsme se podíleli na zpracování investičního záměru pro vybudování nového vývojového oddělení vč. posouzení rentability investice s využitím podpory ze strukturálních fondů EU.

Konzultace k otázkám dotací na inovační aktivity poskytujeme společnosti GTW BEARINGS již řadu let a za tu dobu jsme byli nápomocni při získání dotační podpory na celou řadu projektů. V roce 2021 společnost projevila zájem pořídit speciální stroje, zařízení a řídicí systém, které dohromady budou tvořit zkušebnu pro testování průmyslových ložisek. Proto jsme společnost upozornili na vyhlášení VIII. výzvy programu Potenciál, jehož cílem je podpora zavádění či rozšíření vlastních výzkumných a vývojových kapacit malých a středních podniků. Společnosti jsme pomáhali s přípravou podnikatelského záměru a další dokumentaci k žádosti o dotaci.

Projekt svým zaměřením dá vzniknout naprosto unikátní a v ČR ojedinělé testovací kapacitě, která bude plně srovnatelná se zkušebními standy a zkušebnami v zahraničí. „Doposud společnost byla odkázána na spolupráci s Technickou univerzitou v Clausstahl a v Chemnitzi v Německu,“ říká Martin Holubec, senior konzultant BIC Plzeň. „Nyní bude v tomto ohledu plně samostatná. Velkým přínosem je, že další průmyslové podniky i výzkumné organizace budou moci využívat kapacit podnikového centra,“ dodává.

Aktualizováno: 2/2022

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek

Plastec Packaging s.r.o.

Pomoc mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání, využil podnikatel Martin Viktora, jednatel plzeňské společnosti Plastec Packaging s.r.o. Firma se specializuje na balení a přebalování komponentů používaných v oblasti automotive nebo elektronickém průmyslu do blistrových pásek ve standardní nebo antistatické úpravě. www.plastec-gmbh.de

Celý článek