BIC Plzeň

BIC Reference

GTW BEARINGS s.r.o.

Společnost je největším tuzemským a předním evropským výrobcem průmyslových kluzných ložisek založených na cínové kompozici. Společnost se také věnuje návrhu a vývoji těchto produktů. Ložiska a ložiskové systémy společnosti se uplatňují v turbínách, elektromotorech a generátorech, průmyslových převodovkách, čerpadlech, lisech, bucharech, turbokompresorech, třtinových mlýnech a v dalších točivých strojích.

www.gtw.cz

Jak firma využila služby BIC Plzeň?

Konzultanti BIC Plzeň pomáhají podniku získávat finanční podporu na vývoj nových produktů i na investice související se zaváděním inovovaných produktů na trh.

V roce 2014 společnost ve spolupráci s BIC Plzeň definovala ložiskové stavebnicové systémy pro horizontální uložení hřídelů rychloběžných strojů a speciální axiální ložiska se samovyrovnávacími naklápěcími segmenty jako oblast, která je perspektivní pro výzkum, vývoj a následnou výrobu s velkým tržním potenciálem.

Konzultanti BIC Plzeň navrhli vývoj prototypů v rámci společného projektu s NTC ZČU v Plzni a s VZÚ Plzeň s využitím podpory z programu ALFA TAČR. Výsledkem spolupráce byl vypracovaný projekt, ustanovené konsorcium subjektů, projektový harmonogram se stanovenými kompetencemi řešitelů, kritickými body a systémem kontroly, podrobný projektový rozpočet a tržní analýza prokazující uplatnění nových výrobků na globálním trhu. Dále jsme se podíleli na zpracování investičního záměru pro vybudování nového vývojového oddělení vč. posouzení rentability investice s využitím podpory ze strukturálních fondů EU.

Konzultace k otázkám dotací na inovační aktivity poskytujeme společnosti GTW BEARINGS již řadu let a za tu dobu jsme byli nápomocni při získání dotační podpory na celou řadu projektů. V roce 2021 společnost projevila zájem pořídit speciální stroje, zařízení a řídicí systém, které dohromady budou tvořit zkušebnu pro testování průmyslových ložisek. Proto jsme společnost upozornili na vyhlášení VIII. výzvy programu Potenciál, jehož cílem je podpora zavádění či rozšíření vlastních výzkumných a vývojových kapacit malých a středních podniků. Společnosti jsme pomáhali s přípravou podnikatelského záměru a další dokumentaci k žádosti o dotaci.

Projekt svým zaměřením dá vzniknout naprosto unikátní a v ČR ojedinělé testovací kapacitě, která bude plně srovnatelná se zkušebními standy a zkušebnami v zahraničí. „Doposud společnost byla odkázána na spolupráci s Technickou univerzitou v Clausstahl a v Chemnitzi v Německu,“ říká Martin Holubec, senior konzultant BIC Plzeň. „Nyní bude v tomto ohledu plně samostatná. Velkým přínosem je, že další průmyslové podniky i výzkumné organizace budou moci využívat kapacit podnikového centra,“ dodává.

Aktualizováno: 2/2022

Magna Cartech spol. s r.o.

Poradenství mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (EEN) z oblasti vysílání pracovníků využila jihočeská výrobní firma, která patří mezi nejrychleji se rozrůstající firmy v jižních Čechách a je součástí jednoho z největších světových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Celý článek

LETEL elektronik s.r.o.

K zakázkovému osazování plošných spojů přidá firma LETEL elektronik i výrobu vlastního finálního produktu: senzoru pro monitoring citlivých předmětů pomocí internetu věci. Použít se dá například k průběžnému sledování stavu kostelních varhan. Firmě jsme pomohli s dotací na potřebné investice. www.letelelektronik.cz

Celý článek