Členství v bavorském materiálovém klastru přineslo zajímavé příležitosti

COMTES FHT a.s. je privátní výzkumné centrum sídlící v Dobřanech v Plzeňském kraji a zabývající se materiálovým výzkumem. Vizí centra je být přední evropskou výzkumnou organizací, která bude zajišťovat výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů především v klíčových oborech: strojírenství, automobilový průmysl a energetika. 

Jak výzkumná organizace využila služby BIC Plzeň?

Prostřednictvím BIC Plzeň, partnera sítě Enterprise Europe Network, se podařilo centru COMTES FHT a.s. vstoupit do bavorského klastru Nové materiály. Na základě spolupráce se členy klastru došlo následně k navázání mezinárodní spolupráce s Fraunhoferovým institutem UMSICHT v Sulzbach-Rosenberg.

Konzultanti BIC Plzeň se zabývají v rámci svých aktivit v síti Enterprise Europe Network vyhledáváním nových příležitostí pro navázání mezinárodní spolupráce svých klientů. V únoru 2016 byl ze strany výzkumného centra COMTES FHT projeven zájem o navázání další přeshraniční spolupráce s bavorskými firmami a institucemi. Na základě dlouhodobé spolupráce konzultantů BIC Plzeň a konzultantů z Bayern Innovativ (partnerů sítě Enterprise Europe Network) v Norimberku bylo zorganizováno setkání členů výzkumného centra COMTES FHT a zástupců německého klastru Nové materiály v Norimberku. V rámci jednání představily obě strany své aktivity v oblasti materiálového výzkumu. Bavorský klastr Nové materiály, který je zaměřený zejména na oblast udržitelné energie, sdružuje zhruba 500 firem a 150 výzkumných organizací z celého Bavorska. Jednání partnerů bylo podnětem pro vstup výzkumného centra COMTES FHT a.s. do bavorského klastru Nové materiály.

V průběhu roku 2017 navázalo výzkumné centrum COMTES FHT a.s. úzkou spolupráci s některými členy klastru Nové materiály. Z jednoho z úspěšně navázaných kontaktů vyplynula spolupráce s Fraunhoferovým institutem UMSICHT v oblasti optimalizace technologií 3D tisku. Tato problematika je řešena v rámci připraveného a úspěšně vyhodnoceného projektu v programu přeshraniční spolupráce EÚS (Evropská územní spolupráce) ČR-Bavorsko.

 

Publikováno: 11/2017


Kategorie Mezinárodní technologická spolupráce, Mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, Univerzity a výzkumné organizace, Komercializace výsledků výzkumu a vývoje

Podobné reference

Poradíme Vám

Aktuálně je 06:24 a žádný z našich konzultantů není na telefonu dostupný, prosím napište nám pomocí formuláře nebo zašlete e-mail.

Ing. Jana Klementová
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 424 273
E-mail: klement@bic.cz


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce