BIC Plzeň

BIC News

Vybíráme účastníky jarního kola inkubace 2024

Do jarního kola inkubace se přihlásilo 16 nadějných startupů. Kdo z nich postoupí do další fáze programu?

Z rostoucího zájmu o inkubační program máme velkou radost. Bohužel, všem žádostem z kapacitních důvodů vyhovět nemůžeme. Ve středu 6. března 2024 v prostorách plzeňské Papírny proto zasedne Rada inkubačního programu, která rozhodne o účastnících jarního kola na základě krátkých prezentací.


Přípravy vrcholí…

Prezentace budou kromě představení firmy odpovídat na otázky: KDO je váš zákazník a PROČ by měl mít o váš produkt/službu zájem? Bez určení pravé hodnoty, kterou váš produkt zákazníkovi přinese, je těžké vymýšlet strategie a sestavovat funkční byznys model.

Se všemi zájemci o vstup do programu jsme v úzkém kontaktu od podání přihlášky. Za podpory týmu konzultantů se firmy na prezentace důkladně připravovaly. Měly dokonce možnost vyzkoušet si je tzv. nanečisto a získat zpětnou vazbu.

Rada inkubace rozhodne o tom, které firmy postoupí do další fáze programu. Plzeňský inkubační program mladým inovativním firmám nabízí podporu a finanční dotaci až 500 tis. Kč na nákup služeb. Spolu s konzultacemi a workshopy tak pomáhá rozvíjet a úspěšně realizovat inovativní podnikatelské záměry.

Rada zasedne v následujícím složení: 

  • Luděk Šantora, jednatel BIC Plzeň
  • Petr Vanka, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí
  • Daniel Kůs, radní města Plzně pro Smart City a podporu podnikání
  • Zdeněk Peroutka, děkan FEL ZČU, ředitel RICE
  • Libor Kraus, předseda Krajské rady pro VaVaI Plzeňského kraje

Jarní kolo inkubace probíhá za finanční podpory Plzeňského kraje. Z rozpočtu kraje jsou pro program v letošním roce alokovány 2 mil. Kč.


Bližší informace k programu poskytne

Ing. Lenka Palánová

Ing. Lenka Palánová

Inkubační program
palanova@bic.cz
735 172 870
377 205 205

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek

EENergy – granty pro MSP na energetické úspory

Malé a střední podniky mohou prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network využít kaskádové financování až 10.000 EUR na energetické úspory.

Celý článek