BIC Plzeň

BIC News

V Plzeňském kraji se pro inovační firmy naplno rozjíždí program PLATINN

BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network, v roce 2023 zahajuje realizaci nového regionálního programu podpory inovačních firem PLATINN.

Program je určen pro malé a střední podniky (MSP) se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji. Firmy s vlastním produktem, které chtějí rychleji růst a zvýšit ziskovost, zavádějí náročnější inovace, ale postrádají některé potřebné zkušenosti.

Program vychází z původní švýcarské metodiky a kromě Plzeňského kraje funguje již v dalších 7 regionech, sdružených v platformě Ynovate.

Podstatou programu je spolupráce s expertem na hledání řešení pro tzv. problémové oblasti, které podniku brání v dalším rozvoji. Tato problémová oblast je definována na základě prvotní analýzy, provedené konzultanty BIC Plzeň.  Následně je ze sdílené databáze čítající cca 150 expertů s vlastní úspěšnou manažerskou či podnikatelskou historií navržen odborník, který poskytne až 40 hodin expertních služeb a společně s managementem podniku i konzultantem BIC Plzeň navrhnou konkrétní opatření. Typickými problémovými oblastmi jsou: obchod, podnikové procesy, financování, mezinárodní spolupráce. Typická řešení realizovaná díky spolupráci s expertem pak představují např. stanovení obchodní strategie pro zahraniční trhy, vyhledání strategického partnera, definice nových podnikových procesů a zvýšení efektivity, nástupnictví apod. Náklady na experta jsou 100% dotované v režimu de minimis díky podpoře Plzeňského kraje.

Program byl v letech 2021 a 2022 úspěšně pilotně testován.

Máte-li zájem o více informací či osobní konzultaci, neváhejte kontaktovat konzultanta BIC Plzeň!

Ing. Martin Holubec

Ing. Martin Holubec

holubec@bic.cz
724 506 929
377 205 204

Získejte dotaci na nákup služeb od výzkumných organizací a inovujte své produkty či procesy

Plánujete zadat odbornému dodavateli měření, zpracování konstrukčního řešení nebo třeba tvorbu softwaru? Uvažujete o spolupráci s výzkumnou organizací, například s vysokou školou?

Celý článek

Pokračující podpora digitalizace

Naše aktivity pomáhají inovačnímu podnikání v regionu. Kromě poradenství v začátku podnikání se řada konzultací věnuje financování podnikatelských záměrů.

Celý článek