BIC Plzeň

BIC News

Firmy se mohou vyjádřit k připravované EU legislativě z oblasti mikroplastů

Cílem nové evropské legislativy má být zamezení úniku a ztrát plastových pelet (mikroplastů). Může to však mít dopad na společnosti, které nakládají s plastovými peletami.

Evropská komise aktuálně zjišťuje, jak by byly ovlivněny touto legislativou mikropodniky a malé podniky. Dotazníkové šetření probíhá prostřednictvím sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network, které jsme členem.

Evropská komise odhaduje, že každoročně v Evropské unii neplánovaně unikne do životního prostředí kolem 150 000 tun plastových pelet. Případná nová legislativa by vyžadovala, aby všechny evropské společnosti, které vyrábějí, zpracovávají, přepravují a skladují plastové pelety, přijaly osvědčené postupy pro prevenci, omezování a snižování průniků a úniků plastových pelet do životního prostředí (půdy, vody nebo vzduchu).

Dotazník je k dispozici v několika jazykových mutacích (včetně češtiny) ZDE a lze ho vyplnit do 23. února 2023.

CHCI VYPLNIT DOTAZNÍK

Předem děkujeme za vaše názory.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Bc. Miroslava Skrziszowská

Bc. Miroslava Skrziszowská

Enterprise Europe Network
m.skrz@bic.cz
605 210 718
377 205 214

Vyhlášení 7. výzvy mezinárodního programu Eurostars-3

Program Eurostars-3 podporuje malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a vytvářet inovativní řešení.

Celý článek

Granty na ochranu duševního vlastnictví malých a středních firem – SME Fund 2024

I v roce 2024 mohou malé a střední podniky získat finanční podporu na náklady související s duševním vlastnictvím. Program nově pokrývá i další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Celý článek