BIC Plzeň

BIC News

Podpora mladých inovativních firem pokračuje. Druhý ročník inkubačního programu zná své účastníky

Plzeňský kraj ve spolupráci s BIC Plzeň již druhým rokem podporují rozjezd inovativních podnikatelských záměrů. Čtyři vybrané firmy letošního inkubačního programu získají zpětnou vazbu a dotaci 200 000 Kč na nákup odborných služeb.

Do letošního inkubačního programu se přihlásilo 15 nadějných firem napříč obory podnikání, nejčastěji se záměry typu B2G a B2B, tzn. že chtějí dodávat řešení městům nebo jiným firmám. Zástupci regionálních institucí a odborníci na základě prezentací vybrali následující firmy:

  • JALUD Embedded s.r.o.: projekt Detektory zvuku nebezpečných událostí
  • nextdrop s.r.o.: projekt Řízení ventilů – minimalizace úniků vody
  • Pinflow energy storage, s.r.o.: projekt Bateriové uložiště
  • RoadTwin s.r.o.: projekt Modelování dopravy ve městě

Všechny vybrané firmy mají vztah k Západočeské univerzitě v Plzni a většina z nich ve svém podnikání uplatňuje výsledky výzkumu a vývoje, který byl prováděn v plzeňských výzkumných centrech.

Pravidelné individuální konzultace umožňují v business plánu firem identifikovat nedostatky

Letošní ročník navazuje na loňskou úspěšnou pilotáž, jejímž záměrem bylo připravit a ověřit funkční program pomáhající firmám s rozjezdem a podpořit vznik start-upů a nových inovačních firem. „Nastavený koncept inkubačního programu se osvědčil. Pořádáme pravidelné individuální konzultace, které jsou sice časově náročné, nicméně umožňují v business plánu firem identifikovat nedostatky a doporučit odborníky, které si firma může z dotace zaplatit. Tím se lišíme od jiných programů. Není to série školení,“ hodnotí program jeho konzultantka Ing. Lenka Palánová.

Co Inkubační program poskytuje

Inkubační program je určený pro jednotlivce nebo týmy, které mají inovativní podnikatelský záměr a chystají se firmu v horizontu několika týdnů založit nebo více rozjet. Nemusí se jednat jen o studenty či čerstvé absolventy vysokých škol, kteří bývají často spojováni se start-upy. Vhodnými účastníky jsou i zkušení odborníci a manažeři, kteří objevili mezeru na trhu nebo zajímavé technické řešení a chtějí ho komerčně využít, či akademici s cílem komercializovat výsledek svého výzkumu a vývoje. Podmínkou účasti v programu je mít sídlo či provozovnu v Plzeňském kraji. Firmy, které se do programu hlásí, by před vstupem do programu neměly na trhu působit déle než 3 roky.

Díky inkubačnímu programu jsme změnili přístup a uvažování o tom, co děláme

Cílem účasti firem v inkubačním programu je ujasnění strategie, dopracování stěžejních částí podnikatelského záměru a posun firmy dál prostřednictvím zpětné vazby od konzultantů a mentorů zapojených do programu.

„Díky inkubačnímu programu jsme změnili přístup a uvažování o tom, co děláme. Jako inženýři jsme se zabývali spíše technickým řešením, ale ztráceli vhled do toho, co potřebuje uživatel na konci,“ shodují se dva účastníci prvního ročníku, Ing. Milan Legát, Ph.D. (Amitia Smart Solutions, s.r.o.) a Oldřich Novák (PlantControl s.r.o.).

Podrobné informace k programu naleznete na stránkách www.bicport.cz.

Máte k programu otázky nebo uvažujete o tom, že se přihlásíte do dalšího kola? Napište nám!

Pokračující podpora digitalizace

Naše aktivity pomáhají inovačnímu podnikání v regionu. Kromě poradenství v začátku podnikání se řada konzultací věnuje financování podnikatelských záměrů.

Celý článek

Získejte dotaci na práci absolventa nebo doktoranda a adaptujte akademické znalosti na praktické potřeby vašeho podniku

Program Partnerství znalostního transferu přináší dotaci na práci absolventa, který v roli tzv. asistenta znalostního transferu adaptuje akademické znalosti na praktické potřeby podniku.

Celý článek