Enterprise Europe Network

EEN

BIC Plzeň je jedním z více než 600 partnerů sítě Enterprise Europe Network. Jedná se o největší síť na světě poskytující podporu malým a středním firmám, které mají zájem inovovat a spolupracovat se zahraničními subjekty. Působí ve více než 60 zemích.

 

 

Poskytujeme poradenství

  • při získávání dotací a dalších zdrojů financování pro podnikatelské záměry více >>
  • k podmínkám účasti v mezinárodních programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací více >>
  • při vstupu na nové trhy více >> 

Pomáháme vyhledat v zahraničí

  • nové technologie nebo partnery pro uplatnění inovací, výsledků výzkumu a vývoje více >>
  • obchodní partnery více >> 
  • partnery pro projekty mezinárodního výzkumu, vývoje a inovací více >>

Databáze Enterprise Europe Network

Vstup do databáze EEN

Využíváme denně aktualizovanou mezinárodní databázi nabídek a poptávek obsahující:

  • obchodní nabídky a poptávky
  • nabídky a poptávky po technologiích
  • poptávky po partnerech do projektů výzkumu, vývoje a inovací

Obchodní i technologické nabídky a poptávky můžete vyhledávat sami ZDE >>

 

Více informací o síti 

een.ec.europa.eu

www.enterprise-europe-network.cz

Služby sítě Enterprise Europe Network jsou v České republice realizovány v rámci konsorcia několika partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR od roku 2008. Tyto služby jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 831241 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Většina služeb je poskytována bezplatně.

MPO       EK


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce