BIC Plzeň

BIC News

„Pokud neznáte ustanovení zákona o DPH, která řeší zahraniční obchod, neprodávejte a nenakupujte,“ říká Marek Reinoha

Jeho specializací jsou vzájemné souvislosti mezi obchodními podmínkami ve smlouvách a daňovými a celním aspekty dodávek zboží.

Zkušenosti má Marek Reinoha také z pozice ředitele celního úřadu, oblastního ředitele logistické firmy, a znáte ho jako přednášejícího z našich webinářů k tématu Pravidla zahraničního obchodu.

Co byste doporučil firmám, které teprve začínají spolupracovat se zahraničními partnery?

Pokud firma hodlá začít realizovat obchodní transakce ze zahraničními partnery, tak je nutné transakci nastavit a smluvně dohodnout, aby byla nastavena dobře nejen z obchodního nebo logistického hlediska, ale i z hlediska daňového, případně celního.

Jaké jsou nejčastější chyby, se kterými se setkáváte?

Nejčastější chybou je, že obchodníci (tedy pracovní pozice, která domlouvá obchodní podmínky se smluvním partnerem) neznají zákon o DPH a celní předpisy a obchod sjednají, aniž by si byli vědomi daňových a celních aspektů a rizik z toho vyplývajících. Vždy na školeních říkám „pokud obchodníci neznají ta ustanovení zákona o DPH, která řeší zahraniční obchod, tak ať neprodávají a nenakupují.“

Jaké jsou obvyklé problémy, se kterými se na vás klienti obracejí?

Těch oblastí je celá řada. Nejčastěji se jedná o splnění podmínek pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu EU nebo vývozu od DPH, řešení třístranných a vícestranných obchodů z hlediska uplatňování DPH (identifikace místa plnění, vznik povinnosti registrace k DPH v jiných členských státech EU apod.). V poslední době si také začaly firmy uvědomovat důležitost pravidel pro stanovení preferenčního původu zboží, takže se začaly množit dotazy v této oblasti.

Podělíte se s námi o nějaký zajímavý případ, který jste řešil?

Řešil jsem klientům různé obchodní případy, ale vždy nejzapeklitější je rozklíčovat a správně nastavit vícestranné obchody, do kterých vstupují jak unijní, tak mimounijní subjekty. Nastavit chronologii dodacích podmínek ve smlouvách, tak aby místa plnění byla tam, kde klient požaduje, a aby to bylo z daňového hlediska co nejefektivnější.

Co vás na vaší práci nejvíce baví, zajímá a i po těch letech pro vás zůstává motivující?

Baví mě na tom, že když člověk problematiku pochopí, tak do sebe všechno zapadá a má to logiku. Baví mě ta tematická pestrost, pestrost transakcí, které řeším. A vlastně mě baví i to, že se pořád musím učit něco nového, protože se hodně často mění legislativa. Udržuje mě to ve střehu.

Se sítí Enterprise Europe Network, jejímž členem je BIC Plzeň, spolupracujete již více než 10 let. V čem vidíte přínos této spolupráce?

Pro Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň přednáším, takže je to vlastně do jisté míry stejné jako když přednáším pro vzdělávací agentury. Oproti nim zde ale cítím větší vazbu na firmy z regionu. Pro síť Enterprise Europe Network a Podnikatelské inovační centrum BIC Plzeň to uspořádáním školení nekončí, poskytují firmám daleko širší support.

Na co jste za celou dobu Vaší kariéry nejvíce pyšný?

Na to, že jsem si vybudoval know-how právě v oblasti spojování obchodních, daňových a celních aspektů zahraničního obchodu a jejich vzájemné souvislosti. A také na to, že jsem si již vybudoval jméno, tedy že na školení už účastníci chodí na Reinohu, a že se vracejí.

Děkujeme za rozhovor! 

Marek Reinoha přednáší pro BIC Plzeň každé pondělí až do 22. listopadu. Využijte příležitosti a zaregistrujte se na nadcházející bezplatné webináře!

Dotace na podnikové inovace v oblasti digitalizace

O dotace na zavádění inovací mohou žádat malé a střední podniky na základě 4. veřejné soutěže, vyhlášené 15. 6. 2022 Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Celý článek

Disraptors Summit startuje prodej lístků: setkejte se s budoucí astronautkou na Mars

Disraptors Summit je významnou událostí v oblasti technologií a start-upů. Kromě soutěže o titul Startup Champion přivede do Prahy i zajímavé hosty.

Celý článek