Konzultace podnikatelského nápadu

Podnikání přináší řadu výhod (nezávislost, seberealizace…), ale nevyhnutelně také rizika a nejistotu. Začínající podnikatel či startup může snížit riziko i tak, že svůj záměr prokonzultuje s našimi odborníky, pokusí se co nejlépe popsat své cíle i způsob, jak jich dosáhnout. Ověřit si, zda splňuje všechny předpoklady úspěchu. 

Co můžeme společně udělat?

 • Definovat si základní body podnikatelského záměru (např. metodou lean canvas)
 • Uvědomit si, co je hlavní cíl záměru a co jsou nástroje k jeho dosažení
 • Najít silné a slabé stránky záměru/podniku a způsob, jak s nimi naložit 
 • Prozkoumat trh, zjistit, jaká skrývá ohrožení a příležitosti, a navrhnout, jak na ně reagovat (dodavatelé, odběratelé, konkurence…) 
 • Zmapovat prostředí pro realizaci záměru (legislativa a speciální předpisy, podmínky exportu, demografické informace, technologie apod.) 
 • Zjistit co nejvíc o cílových segmentech, jejich velikosti, nákupním chování zákazníků 
 • Navrhnout odpovídající marketingové nástroje (vlastnosti a funkce produktu, cenu, propagaci, distribuci…)
 • Odhadnout potřebné výdaje a možné příjmy, hlavně pro první měsíce podnikání
 • Spočítat, za jakých předpokladů (cena výrobku, počet prodaných výrobků, splatnost faktur, výše mezd…) nedojdou podniku peníze (cash flow), či za jakých podmínek bude dlouhodobě ziskový (překročí bod zvratu) 
 • Sestavit si akční plán, milníky a priority: s čím začít, podle čeho se rozhodnout o tom, jak pokračovat dál
 • Probrat možné právní formy podnikaní, porovnat jejich výhody a nevýhody (administrativní náročnost, daňová zátěž, ručení za závazky, podíl na řízení …) a vybrat nejvhodnější formu pro příslušný záměr
 • Najít vhodný způsob financování

Kdo využil našich služeb?

Poradíme Vám

Aktuálně je 06:32 a žádný z našich konzultantů není na telefonu dostupný, prosím napište nám pomocí formuláře nebo zašlete e-mail.

Ing. Zbyněk Doležal
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 512 849
E-mail: dolezal@bic.cz

Ing. Martin Holubec
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 554 908
E-mail: holubec@bic.cz


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce