Financování začátku podnikání

Pro začínající podnikatele či startupy není získání peněz do začátku vždy snadné, protože nemůže doložit své výsledky podnikání z minulých let. Pro banky, investory a často i pro poskytovatele dotací představuje financování takového záměru vyšší riziko. Na jednání s nimi se tedy musí podnikatel o to lépe připravit. Při tom může využít konzultace s našimi odborníky.

Co můžeme společně udělat?

  • Probrat možné způsoby financování začínajících podniků (půjčky, úvěry a záruky, crowdfunding, kapitálové vstupy investorů, dotace…), porovnat jejich výhody a nevýhody
  • Odhadnout, kolik peněz bude třeba na provozní výdaje či na nákup strojů a zařízení (plán výdajů a příjmů pro první měsíce podnikání – cash flow)
  • Navrhnout optimální způsob financování pro rozpracovaný podnikatelský záměr
  • Vyhledat vhodný dotační program, zpracovat žádost a zajistit splněním všech administrativních i věcných povinností
  • Vybrat vhodný bankovní produkt (úvěry, záruky), jednat s bankou, zpracovat žádost a podnikatelský plán
  • Připravit oslovení investora a prezentaci záměru

 


Kdo využil našich služeb?

Poradíme Vám

Aktuálně je 06:40 a žádný z našich konzultantů není na telefonu dostupný, prosím napište nám pomocí formuláře nebo zašlete e-mail.

Ing. Zbyněk Doležal
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 512 849
E-mail: dolezal@bic.cz

Ing. Martin Holubec
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 554 908
E-mail: holubec@bic.cz


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce