World Trade Center Pilsen

BIC Plzeň na základě dohody s městem Plzeň má právo využívat značku a síť WTC (World Trade Center) pro rozšíření svých kapacit a zdrojů pro poskytování služeb firmám v oblasti internacionalizace.

World Trade Center Pilsen (WTC Pilsen) je řádným členem Asociace světových obchodních center (WTCA) se sídlem v New Yorku a zároveň jediným světovým obchodním centrem v České republice. Držitelem licence World Trade Center Pilsen je město Plzeň.

Celosvětovou sít WTC tvoří téměř 330 center v bezmála 100 zemích, sdružující více než 750 tisíc firem a institucí.

WTC poskytují:

  • asistenci při vstupu na nové trhy
  • poradenství a semináře v oblasti specifických obchodních podmínek jednotlivých zemí
  • podporu při vyhledání obchodních partnerů např. formou kooperačních akcí či misí firem
  • další služby související s rozvojem obchodní činnosti firem.

WTC Pilsen


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce