Mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Pomáháme výzkumným týmům nalézt vhodné partnery pro spolupráci na projektech výzkumu, vývoje a inovací zejména v rámci mezinárodních programů jako např. Horizont 2020, Eureka, Eurostars 2. Využíváme při tom našich kontaktů na partnerské organizace ve více než 60 zemích. 

Co můžeme nabídnout?

  • Poradenství k podmínkám účasti v mezinárodních programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací (např. Horizont 2020, Eureka, Eurostars 2)
  • Informace o aktuálních výzvách k podávání projektů
  • Informace o možnostech zapojení do konkrétních připravovaných projektů
  • Vyhledání zahraničních partnerů pro připravovaný projekt
  • Účast na kooperačních akcích/ technologických burzách s předem připraveným harmonogramem schůzek s potenciálními partnery pro mezinárodní spolupráci 
  • Kontakty na zahraniční firmy a výzkumné organizace v oboru mikro a nanotechnologií (jsme členy expertní skupiny Micro&Nano sítě Enterprise Europe Network)
  • Asistenci při jednáních s potenciálními zahraničními partnery

Díky našemu členství v největší světové síti na podporu podnikání a inovací Enterprise Europe Network využíváme kontakty na více než 600 zahraničních organizací. Máme přehled o nabídkách a poptávkách po partnerech do projektů. Připravíme pro Vás účast na akcích, kde budete mít předem připravená jednání s potenciálními zahraničními projektovými partnery. Taktéž můžete využít našich užších kontaktů na zahraniční firmy a výzkumné organizace v oboru mikro a nanotechnologií, které máme díky členství v expertní skupině Micro&Nano sítě Enterprise Europe Network.


Kdo využil našich služeb?

Poradíme Vám

Aktuálně je 06:47 a žádný z našich konzultantů není na telefonu dostupný, prosím napište nám pomocí formuláře nebo zašlete e-mail.

Mgr. Jana Jeřábková
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 418 653
E-mail: jerabkova@bic.cz

Ing. Jana Klementová
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 424 273
E-mail: klement@bic.cz

Jan Petrásek, MBA
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 512 871
E-mail: petrasek@bic.cz


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce