STROJÍRNA TYC s.r.o.

Společnost se již od roku 1997 zaměřuje na vývoj a následnou výrobu obráběcích strojů specifické konstrukce pro specifické použití – obráběcích portálů pro obrábění velmi rozměrných obrobků. Výrobkové inovace ve společnosti jsou možné díky realizaci vývojových projektů, zaměřených na nové strojní koncepce a řešení, nové konstrukce jednotlivých strojních komponent i nová řešení pro upínání výrobků.

Jaké služby BIC Plzeň firma využila?

Spolupráce s BIC Plzeň při získávání finančních prostředků na inovační a rozvojové záměry byla započata v roce 2004, kdy konzultanti BIC Plzeň napomáhali s přípravou vývojového záměru a žádosti o dotaci z programu IMPULS MPO na vývoj nového portálového obráběcího centra FVC se zásobníkem nástrojů.

V dalších letech konzultanti BIC Plzeň zpracovávali rozvojové investiční záměry zaměřené na pořízení výrobních strojů a technologií pro zavedení sériové výroby nových CNC center (2007), nových komponent obráběcích portálů (2014), posílení VaV kapacit a rozšíření vývojového oddělení (2012).

BIC Plzeň rovněž napomohl se zpracováním marketingového plánu za účelem propagace firemních výrobků na zahraničních veletrzích a výstavách. Financování účastí na těchto akcích vč. zhotovení propagačních materiálů, dopravy exponátů či překladů firemních katalogů bylo v letech 2012 a 2013 poskytnuto z programu Marketing.

 

Publikováno: 5/2016 


Kategorie Firmy, Dotace a programy podpory podnikání, Konzultace a zpracování rozvojových projektů

Podobné reference

Poradíme Vám

Aktuálně je 06:36 a žádný z našich konzultantů není na telefonu dostupný, prosím napište nám pomocí formuláře nebo zašlete e-mail.

Ing. Martin Holubec
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 554 908
E-mail: holubec@bic.cz


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce