COMTES FHT a.s.

COMTES FHT patří mezi přední evropské výzkumné organizace.  Zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů především v klíčových oborech jako je  strojírenství, automobilový průmysl a energetika.

Jak výzkumné centrum COMTES FHT a.s.  využilo služby BIC Plzeň?

COMTES FTH 02

Výzkumné centrum COMTES FHT projevilo zájem o rozšíření mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti materiálových technologií s bavorskými firmami. BIC Plzeň je partnerem sítě Enterprise Europe Network, která podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti technologií, výzkumu a vývoje. S bavorskou organizací Bayern Innovativ, partnerem této sítě na německé straně, BIC Plzeň připravil a zorganizoval misi vybraných zástupců bavorských firem a výzkumných institucí do výzkumného centra COMTES FHT.

Za bavorskou stranu se zúčastnili zástupci například z firmy Scherdel zabývající se vývojem a zpracováním materiálů pro automobilový průmysl nebo z Fraunhoferova institutu - centra pro vysokoteplotní materiály. Z plzeňského regionu se kromě zástupců výzkumného centra COMTES FHT zúčastnili i odborníci z dalších firem zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti materiálů.

V průběhu dvoudenní akce proběhla prezentace konkrétních námětů možné spolupráce mezi jednotlivými účastníky, prohlídka laboratoří  společnosti COMTES FHT, byly prezentovány programy na podporu česko-německé spolupráce ve výzkumu a vývoji. 
 

Mise umožnila navázat kontakty, ukázat kapacity na české straně a otevřela tak prostor pro další jednání českých a německých účastníků již o konkrétních projektech či službách.

Organizace akcí pro navázání kontaktů českých firem a zahraničních subjektů pro rozvoj jejich spolupráce ve výzkumu a vývoji je jednou ze služeb, které nabízí BIC Plzeň v rámci sítě Entrerprise Europe Network.

 

COMTES FTH 01


Podobné reference

COMTES FTH_logo 

Průmyslová 995
334 41 Dobřany                

web:       www.comtesfht.cz

Poradíme Vám

Aktuálně je 06:41 a žádný z našich konzultantů není na telefonu dostupný, prosím napište nám pomocí formuláře nebo zašlete e-mail.

Ing. Jana Klementová
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 424 273
E-mail: klement@bic.cz


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce