O BIC Plzeň - Podnikatelském 
a inovačním centruBIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum podporuje zakládání a rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu již od roku 1992. Bylo založeno městem Plzeň a působí v rámci sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

BIC Plzeň je členem European Business and Innovation Centres Network (EBN) – sítě sdružující na mezinárodní úrovni podnikatelská a inovační centra. BIC Plzeň splňuje kritéria kvality stanovená Evropskou komisí a na základě auditu kvality EBN získal v roce 2015 možnost nadále využívat značku EC BIC - „European Community Business & Innovation Centre“- “EU|BIC Certificate”.

BIC Plzeň je dlouholetým členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP). Je tzv. akreditovaným vědeckotechnickým parkem na základě splnění kritérií kladených SVTP na činnost vědeckotechnických parků.

BIC Plzeň dlouhodobě svými aktivitami přispívá k rozvoji spolupráce firem a výzkumných institucí, zejména univerzit, s cílem stimulovat rozvoj firem.

Ve spolupráci s partnery připravil a rozjel řadu podpůrných programů a aktivit. Jednalo se například o program „Podnikatelské vouchery“ na podporu spolupráce firem a výzkumných organizací nebo pilotování programu „Partnerství znalostního transferu“ na přenos znalostí z univerzit do podniků.

BIC Plzeň je dále zapojen v:

 

Účast v sítích a asociacích

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

Přejít na web

Enterprise Europe Network

Přejít na web

Společnost vědeckotechnických parků České republiky

Přejít na web

Česká inovace

Česká inovace

Přejít na web

Chytrý Plzeňský kraj_logo

Klastr Chytrý Plzeňský kraj

Přejít na web

Partneři

 • Město Plzeň
 • Krajský úřad Plzeňského kraje
 • Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje
 • Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Regionální kancelář Plzeň Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Česko-německé obchodní a průmyslové komory
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 •  
 • Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji
 • Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání
 • Jihočeská hospodářská komora
 • Bayern Handwerk International GmbH
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Aliance pro bezpilotní letecký průmysl, z.s. 
 • Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Náš tým

Ing. Jana Klementová
Jednatelka
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 424 273
E-mail: klement@bic.cz

Lenka Milotová
Sekretářka
Tel: 377 235 379
E-mail: milotova@bic.cz

Alena Valentová
Asistentka
Tel: 377 235 379
E-mail: avalent@bic.cz

Ing. Zbyněk Doležal
Konzultant
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 512 849
E-mail: dolezal@bic.cz

Ing. Martin Holubec
Konzultant
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 554 908
E-mail: holubec@bic.cz

Mgr. et Mgr. Martina Surynková
Konzultantka
Tel: 377 235 379
Mobil: 734 801 209
E-mail: surynkova@bic.cz

Ing. Michaela Jahodová
Konzultantka
Tel: 377 235 379
E-mail: jahodova@bic.cz

Bc. Václav Kudlič
Technický manažer
Tel: 377 420 791
Mobil: 604 234 002
E-mail: kudlic@bic.cz

Ing. Lenka Palánová
Konzultantka
Tel: 377 235 379
E-mail: palanova@bic.cz

Ing. Margarita Müllerová, MBA
Konzultantka
Tel: 377 235 379
E-mail: mullerova@bic.cz

Bc. Miroslava Skrziszowská
Konzultantka
Tel: 377 235 379
Mobil: 605 210 718
E-mail: m.skrz@bic.cz

Jan Petrásek, MBA
Konzultant
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 512 871
E-mail: petrasek@bic.cz

Radka Hrabětová
Technická asistentka
Tel: 377 429 258
Mobil: 739 095 290
E-mail: hrabetova@bic.cz

Mgr. Jana Jeřábková
Konzultantka
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 418 653
E-mail: jerabkova@bic.cz


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce