NOVINKY strana 21/21

Podnikatelské vouchery - Dotace pro firmy na služby od výzkumných organizací

29.11.2016

BIC Plzeň konzultuje s Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje přípravu dotačního titulu pro rok 2017 na podporu spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi z území. Pokud Zastupitelstvo kraje schválí alokaci finančních prostředků, budou moci firmy žádat kraj o dotační podporu začátkem roku 2017.  

zobrazit

EUREKA - vyhlášení nové výzvy

16.01.2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. ledna 2015 veřejnou soutěž v programu aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje – EUREKA.

zobrazit

Program GAMA: dotace na uvádění výsledků VaV do praxe

17.06.2013

Vláda ČR schválila 12. 6. 2013 návrh nového Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, který bude realizován prostřednictvím Technologické agentury ČR v letech 2014 až 2019 v předpokládaném celkovém objemu 2 770 mil. Kč, z čehož dotace ze státního rozpočtu bude činit téměř 1 800 mil. Kč.

zobrazit

Evropská značka kvality EC-BIC pro BIC Plzeň

14.08.2013

BIC Plzeň letos opět úspěšně prošel hodnocením podle náročných kritérií pro používání evropského označení EC-BIC. Značka kvality EC-BIC mu byla udělena na základě posouzení jeho aktivit a výkonů dne 15. července 2013.

zobrazit


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce